MÅNGGIFTESSKANDALEN. Den syriske mannen med tre fruar och 16 barn har fått problem i Sverige beträffande sitt sätt att leva. Två döttrar har fått skyddat boende av socialtjänsten. En har tvångsgifts enligt egen utsago och den andra misshandlats psykiskt och fysiskt och hotats med tvångsgifte.

Det blev stor uppmärksamhet även internationellt när det visade sig att Nacka kommun har köpt tre bostadsrätter i Saltsjöbaden Nacka, värda nästan 14 miljoner kronor, för att inhysa den polygame syriske mannen med alla sina familjemedlemmar i tre närliggande bostäder. Familjen har sedan dess fått boende i Smålandskommunen Markaryd efter att Nacka gjort klart att de inte fick bo kvar efter de två tvingande etableringsåren. Familjen kom till Sverige 2015.

Men nu visar det sig att förutom att myndigheter sponsrar en i Sverige olaglig familjebildning med stora summor i bidrag, så kommer även andra problem på köpet. Personer som Samtiden varit i kontakt med har uppgett att två av månggiftesfamiljens döttrar har försvunnit under tiden de bodde i Nacka.

Efter en granskning kan Samtiden bekräfta att en minderårig flicka, kallad A, omhändertogs omedelbart enligt LVU i november 2017.

I utredningen som inleddes i juni 2017 står det att även flickans storasyster har berättat att hon blivit misshandlad och bortgift mot sin vilja. Utredningen resulterade i att A fick en frivillig placering utanför hemmet.

Sparkar, spottar, slår
Den nya utredningen inleddes i november 2017. Flickan A uppger att hon varken vill bo hemma, att familjen ska veta var hon befinner sig eller vill överhuvudtaget ha kontakt med sin familj.

Hon uppger att ”hennes mamma nyper henne och puttar henne varje dag, slår henne med öppen handflata och sparkar henne på benen och i ryggen. Vidare att hennes mamma ”drar henne i håret i princip dagligen så att hår lossnat och att hon slagit henne med en sopborste på ben, rygg och armar”, samt att mamman ”spottar henne i ansiktet, kallar henne elaka saker varje dag och att hon sagt att hon önskar att A dött redan i hennes mage”.

Skulle dödat henne
A uppger även att hon blivit hotad att bli skickad tillbaka till Syrien om hon blir som sin storasyster och att hennes föräldrar sagt att de skulle dödat henne om de varit i Syrien.

Vidare att hon blir ignorerad, inte får sitta med vid bordet eller delta i aktiviteter. Hon blir inlåst på sitt rum när föräldrarna går på sfi, och de går igenom hennes saker. Vidare finns restriktioner kring klädsel, deltagande i skolundervisning, som sex och samlevnad. Hon får inte följa med på skolövernattningar, bara umgås med flickor och bara röra sig i närområdet. Syskonen förstör hennes saker utan att föräldrarna ingriper.

Flickan A har uppgett att hon är livrädd för sina föräldrar.

Omedelbart omhändertagande
Ordföranden i socialnämndens socialutskott i Nacka kommun beslutade i november att omedelbart omhänderta den minderåriga dottern, A, enligt LVU, Lagen om vård av unga.

Socialnämnden anför som grund att ”det finns en påtaglig risk för att A:s hälsa och utveckling allvarligt skadas på grund av fysisk misshandel, psykisk misshandel, bristande omsorg och annat förhållande i hemmet och att det antas att behövlig vård inte kan ges genom samtycke.”

Förvaltningsrätten fastställde beslutet 1 dec 2017.

Bestrider
Både fadern och modern, en av de tre fruarna, bestrider. Modern uppger att hon inte vet varför A lämnar de uppgifterna: ”Det förekommer ingen hederskultur i familjen utan familjen är överens om att alla barnen ska få leva ett fritt liv. Tvångsgifte har inte förekommit i släkten och hon har inte tänkt att A ska bli bortgift med någon släkting. Hon tror att A kan ha missuppfattat ett telefonsamtal där det skämtats om giftermål. Det har aldrig varit allvarligt menat.”

Modern beskriver vidare att flickan stod sin äldre syster nära och att A har börjat berätta om våld först efter det att hennes äldre syster berättat att hon blivit utsatt för våld.

Negativ publicitet
Fadern anför även att familjen har fått negativ publicitet som påverkat och skapat oro och förvirring.

Flickan A står fast vid att alla uppgifter stämmer. Hon har blivit behandlad på så sätt under lång tid men inte vågat berätta förrän nu. Hon vill inte träffa sin familj och hon vill inte att de ska veta var hon är. Hon känner sig trygg i sitt nya jourhem och hon känner sig hemma, vilket hon aldrig gjort hos sin biologiska familj. Hon vill absolut inte flytta hem till familjen igen, uppger hon.

Förvaltningsrätten höll förhandling i början av januari i år. Föräldrarna har överklagat domen.