MILJÖPOLITIK. Kommunerna är kritiska till regeringens förslag om att man ska kunna införa miljözoner runtom i landet. Tanken har varit att man ska fasa ut dieselbilar och andra fordon med höga utsläpp i städerna. Nu oroar sig kommunerna för att förslaget kommer slå hårt mot företag och privatpersoner.

Samtiden har tidigare under våren rapporterat om regeringens förslag om att införa tre olika etapper av miljözoner för att succesivt få bort fordon med höga utsläpp från landets stadskärnor. Anledningen är att man vill höja den dåliga luftkvalitén som varje år kostar liv. Problemet är att 100 000 bilägare skulle vara tvungna att byta bil om Stockholm, Göteborg och Malmö införde de nya miljözonerna. Kostnaderna för samhället skulle i ett sådant läge bli skyhöga.

– Det försvårar för både företag och privatpersoner som äger fordon som inte lever upp till utsläppskraven i de nya zonerna, säger Kristofer Elo, utredare på Transportstyrelsen.

Svalt mottagande
Bland landets kommuner har man tagit emot nyheterna med en viss skepticism. Av landets 50 största kommuner är det endast Stockholm som svarar att man skulle vara villiga att införa miljözoner år 2020. Istället vill de flesta kommunerna invänta egna utredningar eller så vill man se hur det går för andra kommuner först. Samtidigt ser många kommunerna fördelar med att få ner bullernivåerna snarare är problematiken med luftföroreningar.

– När vi själva undersökt behovet av miljözoner ute i kommunerna har det främst varit bullernivåerna som kommit på tal. Många kommuner ser de höga ljudnivåerna som ett större problem än luftkvaliteten, säger Kristofer Elo.

Miljözonerna är ingen heltäckande lösning
Flera kommuner upplever att deras största problem med föroreningar kommer från större vägar som exempelvis europavägar och inte från trafik i stadskärnorna. Kommunerna saknar dock möjligheten att införa miljözoner på just de vägarna. En sådan lösning hade inte heller varit lämplig då den hade kraftigt försvårat resandet för många med äldre bilar samt för viktiga transporter.

Det är oklart vad som händer efter valet i september men om Stockholm inför miljözonerna finns det en chans att fler kommuner tar efter. Många bilägare runtom i landet kommer då få räkna med att bita i det sura äpplet och köpa en ny bil när värdet på den gamla bilen sjunker tack vare det nya körförbudet.