MALMÖ. Flera toppchefer inom den kommunala administrationen i Malmö åkte på resor till utlandet som Skatteverket nu har till stor del har valt att klassa som nöjen. Det är via en kamratförening för toppchefer i staden som man under lång tid har besökt olika länder. Skatteverket kräver nu att hälften av resekostnaderna på 272.000 kronor ska förmånsbeskattas.

Samtidigt som Malmö varje år får miljardbelopp via det kommunala utjämningssystemet har staden en lång historia av kontroversiella utgifter. Allt från ett konserthus där kostnaderna skenade, ridhus med tillhörande mark som inte kunde nyttjas till en fotbollsarena som gav kommunens anställda möjligheten att gå på fotboll för skattebetalarnas pengar.

Toppcheferna driver en förening
Nu är den kommunala förvaltningen återigen i rampljuset när Skatteverket har granskat de resor som kommunens topptjänstemän under många år har gjort. Det rör sig om stadens direktörer som styr förvaltningar och kommunala bolag som gemensamt har en förening vid namnet Föreningen Malmös förvaltningschefer. Syftet är att förbättra relationerna mellan direktörerna samt skapa ett forum för utbyte av idéer.

Årligen har man besökt diverse städer som påståtts stå inför liknande utmaningar som Malmö gör. Genom besök på intressanta platser och kontakter med utländska tjänstemän har man ämnat utbyta erfarenheter. Efter en granskning väljer nu dock Skatteverket att stämpla resorna som nöjen snarare än studieresor vilket väcker frågor om hur det egentligen står till med tidigare resor och den förmånskultur som råder i landets tredje största stad.

Skattebetalarna stod för vin och mat i Spanien
En av resorna som Skatteverket har granskat är en vistelse i Spanien där notan hamnade på 272 000 kronor. Endast två av punkterna på schemat klassas av Skatteverket som arbetsrelaterat. Resten är nöjen och därför kräver myndigheten nu att hälften av resebeloppet ska förmånsbeskattas. Detta efter att ha granskat kvitton från resan.

Som exempel spenderade man en av dagarna vid en typisk turistort där de själva säger att det fanns tid för bad. På kvällen stod skattebetalarna för ett restaurangbesök där föreningen hade sitt årsmöte. Förtäringen och 6 flaskor vin gick på 8200 kronor. Andra tvivelaktiga fall är en resa till Island 2014 där man gick på spa och konsert samt en resa till London 2012 där man en av kvällarna såg musikalen Mamma Mia! och åt för 17 000 kronor. De tidigare resorna kommer dock inte granskas av Skatteverket med hänvisningen att man vanligtvis inte går tillbaka i tiden vid sina granskningar.