POLITIK. Fördubblade återvändarbidrag, vistelseförbud för kriminella och slopad straffrabatt. Det är  några lösningar på migrationsrelaterade problem som Kristdemokraterna lyfter fram.  – Vi vill effektivt bryta upp den organiserade brottsligheten, säger partiledaren Ebba Busch Thor på en pressträff idag tillsammans med gruppledaren Andreas Carlson.

De flesta partierna försöker nu ge sken av att man tar de migrationsrelaterade problemen på allvar. Poliskrisen, grovt kriminellas framflyttade positioner och kommunernas kommande svårigheter med finanserna är närvarande i KD:s satsningar som presenterades idag. Ebba Busch Thor konstaterar att Sverige om några år kan ha en mycket stor del illegala invandrare.

– Idag har vi enligt Migrationsverkets siffror mellan 20 000 och 50 000 människor som inte har rätt att vistats i landet, som lever i ett skuggsamhälle. Om några år kan den siffran vara 100 000, säger hon.

KD vill därför få fler att återvända frivilligt till hemlandet och vill fördubbla återetableringsstödet från 20 000 till 60 000 kronor per vuxen och ett maxtak från 75 000 till 160 000 kronor per familj.

Det högre stödet ska gälla för personer som kommit till Sverige före den sista december 2017 och som återvänt före sista december 2019.

Stoppa försörjningsstöd
Idag betalar kommuner ut försörjningsstöd till illegala invandrare. Det vill KD sätta stopp för förutom undantagsvis som nödbistånd.

– Vi behöver ha ett tydligt regelverk för kommunerna, säger Ebba Busch Thor.

En annan sak man vill ta tag i är brottsligheten. Affärsinnehavare har det tufft i många områden och ”kriminella använder butikerna som skafferi”.

– Vi måste få på plats ett tillträdesförbud i butiker, säger Andreas Carlson.

Det ska gälla för personer som tidigare gjort sig skyldiga till snatteri i en butik.

Tvingas bort
Även ett vistelseförbud föreslås för person som döms för brott i ett område, där person i praktiken kan tvingas flytta därifrån om han eller hon bor i samma område. För övriga boendes skull är nödvändigt att få bort de som sprider oro, menar partiet.

Man vill även tillåta anonyma vittnen, slopa straffrabatten, kunna omvandla upprepade bötesbrott till fängelsestraff samthårdare straff för gängkriminella.

– Vi måste återta tryggheten, säger Busch Thor.