POLITIK. Ett land kan inte byggas på olikhet utan på det som förenar. De som inte anpassar sig bör bo någon annanstans, var SD-ledaren Jimmie Åkessons budskap. – Skiljelinjen är mellan de som vill bidra och de som inte vill det. Mellan konstruktivt och destruktivt.  Mellan de som bygger bilar och de som bränner bilar.

– Detta är egentligen självklarheter, fortsätter han och pekar på hur orimligt det är att inte kunna framföra detta utan att bli kallad invektiv.

– Självklarheter, men inte i Sverige. Här kallas man rasist och främlingsfientlig. Och det är just den utpräglade ängsligheten eller självföraktet, som starkt bidragit till de enorma och växande integrationsproblem som vi lever med idag.

Det sa Jimmie Åkesson när det var hans tur att ge sin version av Sverige 2028 i SVTs Tal till nationen. Ett budskap som Jimmie Åkesson och SD sagt länge, men som verkligheten nu har hunnit ikapp. Det visar sig i att partiet går starkt framåt i opinionen och att man har störst förtroende bland väljarna för sin invandrings- och integrationspolitik. De partier som försöker överbjuda varandra och ge sken av att de vill strama åt invandringspolitiken, har inte lyckats övertyga väljarna.

Våldet, våldtäkterna, den religiösa extremismen, hedersvåld, skjutningar och krisen i välfärdssystemen har blivit så akuta att alla partier nu talar om dem. Men Sverigedemokraternas budskap har inte ändrats som de andra partiernas.

Att få tala till punkt på lika villkor var också till SD:s och Jimmie Åkessons fördel. Partiledaren kunde även beta av fördomar mot partiet oemotsagd. Som att SD skulle vara emot invandrare. Många utlandsfödda sympatiserar redan idag med SD:s politik.

– Ni är många med annan bakgrund som tillfört samhället väldigt mycket, sa SD-ledaren när han vände sig direkt till målgruppen i sitt tilltal, med uppmaning att hjälpas åt att återerövra tryggheten i Sverige.

– Många med utländsk bakgrund lever med brända bilar, religiös extremism, hederskultur och organiserad brottslighet.

Ställa krav
Jimmie Åkesson menar att Sverige slits isär efter decennier av ansvarslös politik. Men att det går att vända.

– Samhället måste handgripligen ta tillbaka de stadsdelar som organiserad brottslighet har tagit över.

Man måste ställa krav på de som kommit hit att anpassa sig.

– Här vill vi inte ha shariadomar, månggifte, barnäktenskap, tvångsäktenskap. Vi respekterar djur, demokratin och naturen. Man måste ta till sig normer och värderingar och lära sig svenska.

– Svenskt medborgarskap ska vara ett privilegium.

Folkhem och trygghet
Trygghet var ett nyckelord samt att ta människors oro på allvar. Folkhemmet, ett modernt folkhem, är en bild partiledaren gärna använder. Och det ordet ser ut att ha fått en riktig betydelse som målbild, till skillnad från Socialdemokraternas skamfilade folkhem, som inte längre håller vad det lovar, med allvarliga kriser i den offentliga sektorn.

Sjukvård
Fokus var även på sjukvård.

– Med världens högsta skattetryck borde vi inte ha bland de längsta vårdköerna i hela EU. Det är oacceptabelt.

Jimmie Åkesson fortsätter:

– Det finns inga vårdköer i det moderna folkhemmet. Alla medborgare garanteras en bra vård och vårdyrket är ett drömyrke.