De som bott på landet och haft höns vet att om en räv kommer in i hönsgården biter han ihjäl varenda höna, inte endast den eller de han avser äta upp.

Mycket tyder på att politikerföraktet tilltar bland ”vanligt folk”. Det finns flera orsaker; Lögnen eller halvsanningen som ständigt använda politiska verktyg, principlöshet, ofelbarhetssyndrom, orättfärdiga prioriteringar, naivitet vad gäller Islam, de feministiska prästinnornas inflytande inom i stort sett alla samhällssektorer mm mm.

Centerpartiets ordförande, Annie Lööf, har vid flertalet tillfällen under senare år bedyrat att hon aldrig skulle stödja statsminister Löfven och hans regering. Hon har till och med lovat att om så sker äta upp sin sko!

Nu har C bestämt sig för att stödja de röd-grönas förslag om att via en speciallagstiftning ge uppehållstillstånd till omkring 9.000 afghanska män (inte ”barn”) som tidigare fått avslag på sina asylansökningar på grund av att de ansetts sakna skydds- och därmed asylskäl. Till yttermera visso har de flesta inte kunnat verifiera vare sig sin identitet eller ålder. Det finns en gyllene regel i Sverige att en regering inte får lägga sig i myndigheters enskilda beslut. Motsatsen kallas ”ministerstyre”. Genom den föreslagna speciallagstiftningen, som för övrigt helt underkänts av Lagrådet, kör regeringen över tidigare beslut av såväl Migrationsverket som migrationsdomstolarna och trumfar förslaget genom riksdagen med Annie Lööfs hjälp.

Vän av ordning frågar sig då, vad är afghanernas motprestation?

Jo, att ”ha för avsikt att studera”! Det finns således inga konkreta krav och inga sanktioner om studierna uteblir eller missköts. Det kan man kalla ”Kalle-Anka lagstiftning” och är en ytterligare bekräftelse på att svensk migrations politik är ett moras där rättsprinciper väger lätt.

Löfven har böjt sig för Miljöpartiet i frågan och nu hjälper C de röd-gröna att genomföra denna anomali.

Jag har alltid känt att Annie Lööf har något svekfullt och illistigt över sig. De som bott på landet och haft höns vet att om en räv kommer in i hönsgården biter han ihjäl varenda höna, inte endast den eller de han avser äta upp. Nu har Annie Lööf visat sin röda, lurviga svans och svikit sina allianskollegor om man nu längre kan kalla dessa partier kollegor.

Genom sitt exempellösa och principlösa agerande har C sannolikt uteslutet eller allvarligt försvårat att en icke socialistisk regering kan bildas efter valet i höst. Hennes svek är sannolikt en så kallad ”hedge” om det skulle uppenbaras en möjlighet för C att efter valet ingå i en socialdemokratiskt ledd regering. Makten och prestigen framför allt! Men med tanke på socialdemokraternas tvärvändning i migrationsfrågan kan det hända att Lööf genom sitt agerande bitit sig själv i svansen!

Redan i juli 2015 blev regeringen informerad om att den pågående immigrationsvågen vida överträffade Migrationsverkets tidigare prognoser. Men regeringen vidtog inga åtgärder förrän i november 2015. Om regeringen hade fått tummen ur ändan när den nåddes av informationen hade inflödet av immigranter kunnat minskats med omkring 165.000 personer vilket hade varit en avsevärd lättnad för folkhushållet.

Men, regeringen mörkade den nya informationen och vidtog inga åtgärder utan fortsatte med sina mantran; ”Ordning och reda” i migrationspolitiken, ”Vi bygger inga murar”, ”Refugees welcome” etc. I realiteten förde man hela svenska folket bakom ljuset.

Försäkringskassans generaldirektör, Ann-Marie Begler, fick sparken. Hon tillsattes sedan Försäkringskassan med rätta kritiserats för bland annat ett omfattande fusk med assistentersättningar. Dessutom skenade sjukfrånvaro och de därmed förenade kostnaderna.

Begler fick regeringens uppdrag att ”städa” och minska de skenande kostnaderna. Begler stoppade 26 olämpliga, och i vissa fall brottsliga, assistentbolag och fick ned sjuktalen. Men det räckte tydligen inte. Vissa fick sina assistentersättningar indragna och Begler skärpte även kraven på arbetsförmåga när det gällde sjukersättningar med följd att kostnaderna minskade, allt i enlighet med regeringens uttalade önskemål och direktiv. Hur hade regeringen trott att kostnaderna skulle kunna minska på annat sätt?

Så fick Löfven LO på halsen som krävde att Begler skulle bort! Ja, i Sverige kan en fackpamp genomdriva sådana krav gentemot en socialdemokratisk regering. De anställda på Försäkringskassan anser att Begler är den bästa chef som myndigheten någonsin haft.

Som vanligt kom regeringen, via Annika Strandhäll, med skruvade förklaringar, det vill säga lögner, till varför Begler fick sparken. Liksom regeringen böjde sig för miljöpartiet vad afghanerna anbelangade vek man sig här för facket. Försäkringskassans internrevisor uttryckte att; ”Regeringens kompetens som verkställande organ för Sveriges statsförvaltning kan starkt ifrågasättas i detta fall”. Minst sagt uppseendeväckande kommentar från en myndighetsrevisor!

Nu har dock socialförsäkringsutskottet ”inbjudit” Annika Strandhäll med sin troskyldiga blick, att svara på frågor kring denna soppa. Hoppas att frågan hamnar i Konstitutionsutskottet i nästa steg.

Vi har en inkompetent och principlös regering och som Annie Lööf nu stöttar i strid med tidigare löften. Hennes förfarande är svikligt gentemot de forna allianskollegorna och någon Allians med stort A finns inte längre.

En av USA:s stora presidenter, Abraham Lincoln, myntade följande uttryck som har bäring på dagens politik;

”You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you can not fool all the people all the time”.

Är majoriteten av svenskarna lättmanipulerade idioter? Jag vill inte tro det!

Till sist! Nu har feministprästinnorna på allvar nästlat sig in även i Försvarsmakten. I en rekryteringsannons nyligen kunde man läsa följande; ”Måste man kunna göra två saker samtidigt eller kan killar också söka”! Tarvligt må man säga och knappast ägnat att öka Försvarsmaktens attraktivitet hos männen. För sådana lär behövas inom försvaret.