Även om gränspolisen griper de som inte ska komma in i landet, tvingas de släppa dem. Konsekvensen blir att vi aldrig ser dem mer, säger gränspolisen. Antalet illegala migranter ökar därför med tiotusentals, enligt prognoserna.

Samtidigt som regeringen gång på gång förlänger de tillfälliga gränskontrollerna sex månader i taget mot Danmark och Tyskland slår gränspolisen i Skåne larm om stora brister i systemet.

– Vi kan i dag kontrollera 95-97 procent av alla som passerar, säger Michael Mattsson, gränspolischef i södra Sverige till DN.

Varje vecka fastnar 150-200 personer i gränskontrollerna vid Öresundsbron, i Trelleborg och Helsingborg. Men förvarsplatserna är så få att polisen ständigt tvingas släppa folk som saknar rätt att vistas i landet.

Polisen har begärt fler platser men idag finns bara 357 förvarsplatser för hela Sverige. Detta i ett land som tagit emot 10.000-tals migranter per vecka, under 2015. De som släpps ska återkommande anmäla sig hos polisen.

– Men den faktiska konsekvensen blir att vi aldrig ser dem mer. Och det är en jättebrist. Hela systemet fallerar ju när saker och ting inte fungerar, säger Mattsson.

Enligt Migrationsverkets tidigare prognos kommer 50.000 människor att avvika och gå under jorden närmaste åren. Regeringen har lovat att fler inre gränskontroller ska utföras. Men inte heller de inre gränskontrollerna fungerar. Istället för att bli fler har de kraftigt minskats. Under årets första tre månader genomförde gränspolisen i Sverige 4.364 inre utlänningskontroller, mot 8.927 samma period förra året. Det betyder att antalet som olagligt befinner sig i landet blir ännu större än prognoserna.

– Resurssättningen är för tunn för att vi ska hinna leta. De är efterlysta, men vi vet inte var de befinner sig, säger gränspolisen.

Nu när sommaren närmar sig väntar polisen att ännu fler ska komma, särskilt ensamkommande ungdomar.

– De blir fler, särskilt på sommaren då många reser från stad till stad genom Europa. Förra sommaren kom det många via Helsingborg hängandes under lastbilar. Det är främst ungdomar från Afghanistan och Nordafrika.

När de anträffas av gränspolisen överlämnas de till socialtjänsten i samband med registrering hos Migrationsverket.

– Enligt nuvarande sociallagstiftning har inte socialtjänsten rätt att tvångsomhänderta barnen direkt vilket gör att de enkelt kan försvinna.

Gränserna läcker som såll, skulle kanske sammanfattningen kunna lyda. Trots att det gått snart tre år sedan migrationsströmmarna kraftigt ökade genom Europa. Ansvaret ligger hos regeringen, som inte givit polis och myndigheter verktyg och resurser att möta verkligheten.

*

Se mer: Gränspolisen larmar om stora brister i systemet