Både S och M gör nu allt för att framställa sig som restriktiva i migrationsfrågor med skärpta krav på lag och ordning. Men är det bluff? Charader för att rädda väljare? Före årets valrörelse hade de ju rakt motsatta åsikter.

Att Fredrik Reinfeldt utropade ”öppna era hjärtan” är välbekant. Han tyckte också att Sverige har så stora mängder med obebodda skogsmarker att många miljoner migranter skulle kunna bo där. Det var som sagt ingen ersättare i kommunfullmäktige eller ny medlem i ungdomsförbundet som sa det, utan Moderaternas partiledare och statsminister.

Ingen i partiet protesterade. Alla moderater var med: svenska folket ska betala miljontals nya migranters försörjning. Det var Sveriges uppgift: rädda omvärlden. Reinfeldt fick bara beröm och applåder när han sa att det svenska bara står för barbariet. Ordagrant sa han: ”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.”

Moderaterna tycker alltså att allt bra kommer från utlandet. I klartext: Moderaterna tycker att Sverige är ett skitland med en skitkultur som lika gärna kan upphöra.

Glöm aldrig att detta var Moderata Samlingspartiets politik i mer än tio år. Ingen inom moderaterna klagade på den. Uppslutningen var total.

Sedan har vi Socialdemokraterna. När Mona Sahlin var integrationsminister 2002 fick frågan vad som är svensk kultur av turkiska ungdomsförbundets tidskrift Euroturk. Hon svarade: ”Jag har ofta fått den frågan men jag kan inte komma på vad svensk kultur är. Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana ’töntiga’ saker”.

Ingen i Socialdemokraterna protesterade. Att hon bara sa det alla med makt i partiet tycker, bekräftades ju av att hon efter det valdes till partiordförande.

Socialdemokraterna tycker alltså att allt svenskt är töntigt.

Partisekreteraren Carin Jämtin fullföljde denna linje genom att 2011 i intervjuer och på plakat lova att införa muslimska helgdagar.

Socialdemokraterna beundrar islamska länder som Turkiet och dissar svenska seder, traditioner och kultur.

Glöm aldrig att detta under lång tid varit den politik som Socialdemokratiska Arbetarepartiet fört i regering och riksdag.

Nu försöker både M och S att få väljarkåren att glömma denna ”integrationspolitik”, där svenskar skulle integreras i andra kulturer – mer än invandrare integreras i svensk kultur. (Logiskt, då det måste vara omöjligt att integreras i svensk kultur, eftersom den inte finns – enligt dessa partier och samtliga etablissemang i myndigheter, organisationer och kulturkretsar.)

Är omsvängningen i denna valrörelse ärligt menad? Nej, jag tror inte att aktiva och medvetna politiker kan byta värderingar så snabbt. Det är också därför omsvängningarna i S och M framstår som så otydliga, tvekande och halvhjärtade. Det är helt enkelt omsvängningar under galgen, de känner sig tvingade till dem.

Kan sådana politiker stå för en stabil och konsekvent politik i den riktning som gäller efter omsvängning under galgen? Svaret är nej. En politik som du inte tror på, har du väldigt svårt att genomföra med handlingskraft. Däremot väldigt lätt att låta bli att genomföra. Särskilt efter valdagen 9 september, då väljarna inte längre direkt kan påverka förrän om fyra långa år.

S och M kommer inte att genomföra den politik de nu talar om i valrörelsen. Det är ett spel för gallerierna, eller rättare sagt för väljarna. Man säger det man tror att man behöver säga för att inte förlora fler röster. När valdagen är över, kan man återgå till att vara avundsjuk på andra kulturer och håna det svenska.

Det hade varit ärligare om såväl S som M sagt vad de tror på: att bara en gränslös värld är en god värld. Att Sverige behöver invandring i miljonvolymer för att skaffa sig en ny kultur eftersom den gamla är så ”töntig”.

Med sådan ärlighet hade svenska folket fått en chans att en gång för alla avgöra vilken riktning Sverige ska ta: till gränslös utopism i globaliseringens förlovade värld, eller en jordnära hållning som istället för omvärlden främst värnar de svenska traditioner och seder som en gång gav oss ett av världens mest fredliga, trygga och välståndsskapande länder.

Globaliseringen i form av teknisk och vetenskaplig utveckling är en del av gammal, fin svenska industrikultur. I Sverige har några av de mest framgångsrika internationella bolagen vuxit fram. Inom handel ska gränser motarbetas. Men däremot är inte människor att jämföra med import av TV-apparater.

Sverige kan inte som högskatteland med generös välfärd dela ut denna till alla i världen som vill ha den. Den är till för dem som ingår i den svenska gemenskapen och uppfyller samhällskontraktet, som innebär skyldigheter i lika hög grad som rättigheter. Svenska folket måste alltid komma först.

Där finns en ideologisk och konkret skillnad mellan å ena sidan S och M, och Sverigedemokraterna å den andra.