Väljarna vill hellre än några andra konstellationer se en regering med SD. En ren alliansregering får lägre stöd, och än mindre vill väljarna se blocköverskridande regering efter valet. Nuvarande regeringssammansättning stöds av bara 2 procent av väljarna. Det visar ny mätning från Inizio.

Väljarkåren vill se stora förändringar i regeringssammansättningen efter valet. På annat sätt kan man inte tolka ny mätning från Aftonbladet/Inizio.

Man har ställt frågan: ”Det finns flera olika regeringsalternativ inför riksdagsvalet 2018. Vilket av följande regeringsalternativ föredrar du i första hand?” 1.506 personer över 18 år har intervjuats via webben mellan 12 och 16 maj.

Enbart allianspartierna, svarar 18,8 procent. Men hela 16,8 procent vill se regering med M+KD+SD. Därtill vill 6,9 procent se regering med allianspartierna+SD. Alltså vill 23,7 procent se en regering med SD.

12,9 procent svarar att de vill se en rödgrön regering med V. Bara 2,0 procent vill se fortsättning på nuvarande regering med S+MP. Alltså 14,9 procent totalt för rödgröna regeringskonstellationer. Det är därmed betydligt färre än de som vill se SD i regeringen.

Den i medierna så omtalade lösningen med S+M-regering får bara stöd av 9,9 procent av väljarna. Mindre än hälften av det stöd som en regering med SD får.

Blocköverskridande regering S+C+L+MP får stöd av 8,9 procent. Dessutom svarar 7,9 procent en regering S+C+L. Totalt får alltså en regering med S och mittenpartierna stöd av 16,8 procent.

De som vill se annat alternativ eller inte vet uppgår till 15,8 procent (häri har Aftonbladet/Inizio förmodligen lagt de som vill se en regering S+SD).

Om man ser hur enskilda partiers väljare vill ha det finns intressanta uppgifter. Liberalernas väljare är, något förvånande, mest intresserade av att Alliansen bildar regering med Sverigedemokraterna. Hela 20 procent vill i första hand ha en sådan regering. 17 procent av M-väljarna har samma åsikt.

Jimmie Åkesson har talat väl om en regering som i riksdagen har stöd av M, KD och SD. Den regeringsmixen stöder 69 procent av hans egna väljare, 35 procent av KD-väljarna och 15 procent av M-väljarna.