VÄNSTEREXTREM. Avgående styrelseordföranden Magnus Kolsjö kommer med svidande kritik mot sitt eget förbund, RFSL. Mobbning och vänsterextremism är några. – Det finns flera personer i förbundsstyrelsen som gillar våldsbejakande autonoma vänstergrupper.

Det skriver Magnus Kolsjö om avhoppet från posten som tillförordnad förbundsordföranden för RFSL.

– Det kan ses som smått ironiskt att samma kongress som beslutar att RFSL inte ska samarbeta med antidemokratiska organisationer också väljer in flera personer till förbundsstyrelsen som sympatiserar med just sådana grupper.

Han menar att RFSL har tagit ett ”stort steg mot att bli en tydligt vänsterorienterad organisation som ser mellan fingrarna på mobbning och kränkande beteenden gentemot personer som på något sätt bryter mot de normer som kommit att bli förhärskande inom den egna organisationen”.

Mobbning
Han lämnade sitt uppdrag i förtid i april på grund av mobbning mot honom. Man har inte utrett mobbningen utan kallat det konflikter och låtit påskina att de bottnar i hans eget agerande, uppger han.

Han ser sin borgerliga bakgrund som en anledning till mobbningen.

– Det har också sagts att min partipolitiska bakgrund i Kristdemokraterna är motivet till att jag kritiserat regeringen, när det istället handlar om att regeringen inte levererat de HBTQ-reformer de lovat eller att de reformer de presenterat inte lever upp till de krav RFSL har ställt.

”Varken mer eller mindre vit”
Vidare finns påståenden att det skulle bryta mot RFSL antirasistiska handlingsplan att han var den som oftast syntes utåt.

– När jag svarade att jag varken är mer eller mindre vit än mina företrädare har jag istället fått höra att andra bör företräda RFSL för att jag saknar kompetens.

Inte trygg
Eftersom organisation som inte vill utreda uppgifter om mobbning utan tvärt om anser att denna typ av ageranden är ”förståeliga och rimliga”  kan han inte känna sig trygg.

– RFSL bryter därmed mot en av sina mest grundläggande uppgifter, att skapa trygga rum för HBTQ-personer.

Ingen till höger om S
Den andra anledningen till att han lämnar RFSL är att han upplever att ingen representerar honom i den nyvalda förbundsstyrelsen.

– Av vad som går att avgöra av ledamöternas Facebookprofiler och offentliga ageranden finns det ingen som står till höger om Socialdemokraterna.

Och att om det bara var RFSL:s förbundsstyrelse som röstade i höstens riksdagsval är ”det högst sannolikt att Gudrun Schyman skulle bli statsminister med ett betryggande parlamentariskt underlag”.

Sorg
Ändå är det med sorg han lämnar RFSL.

– Organisationen har betytt mycket för mig. Det är också med sorg jag ser på utvecklingen i RFSL. Sverige behöver en bred HBTQ-organisation där alla kan känna sig välkomna och trygga. För mig är RFSL inte längre den organisationen.