EU. Kostnader för migrationen till Europa växer kraftigt. EU-kommissionen föreslår en kraftig satsning på migration och gränskontroll  i den kommande långtidsbudgeten för åren 2021 – 2027, bland annat till 10 000 gränsvakter.  Allt tyder på att migration blir en utmaning för överskådlig tid, skriver EU-kommissionen.

Utgångsbudet från EU-kommissionen är att i det närmaste tredubbla beloppet till migration och gränsförvaltningen, från 130 miljarder till 350 miljarder kronor. Det menar kommissionen behövs för att stärka gränserna runt Europa samt förbättra asylhanteringen runt migranter, enligt SR. Förhandlingar kommer nu att ske med medlemsländerna.

EU-kommissionen uppger att den illegala invandringen till Europa halverades under 2017. Men problemen med migrationen fortsätter. Man menar att det behövs en gigantisk satsning för att rädda liv till havs och säkra återvändandet för de som inte får stanna.

Bland annat ska pengarna enligt EU-kommissionens förslag gå till att skapa en fast styrka på 10 000 gränsvakter hos den gemensamma gränsmyndigheten Frontex. Idag är 1 500 vakter inlånade från olika länder och de ska bli kvar som stöd till de fastanställda. Bara för tre år sedan, 2015, fanns det endast cirka 300 vakter.

EU-kommissionen anser också att det behövs mer teknisk utrustning för en skarpare kontroll av EU:s yttre gräns, däribland fartyg och digitaliserad teknik.

Man vill även lägga pengar på den gemensamma asylbyrån så att asylansökningar hanteras mer likartat i de olika medlemsländerna. Man uppger även att samarbeten ska stärkas med länder utanför EU så att de asylsökande som får avslag lättare ska skickas tillbaka.

Den gamla diskussionen om att fördela migranter som redan har kommit  mellan länderna fortsätter, men förhandlingarna går fortfarande mycket trögt.