Den skärpta migrationspolitik som Stefan Löfven annonserat har upprört många aktiva inom partiet. Det talas om avhopp och intern enkät visar stort motstånd.

En av Socialdemokratins största styrka är att man som stort parti ändå kunnat hålla ihop. Det är ett övergripande mål att uppträda enat. Förvånansvärt länge har partiet också lyckats att hålla kritik intern och borta från medierna. Men nu har något brustit.

Flera förtroendevalda har hoppat av eller hotar att hoppa av i protest mot de skärpta signalerna kring migrationspolitiken. En intern enkät visar på öppen revolt. Av de 1.100 förtroendevalda S-politiker som svarat på enkäten anger 243 personer att det inte var rätt av S att lägga om migrationspolitiken.

– Att vi har medlemmar som tycker att den omläggning vi gjort i migrationspolitiken är jobbig tycker jag är fullt förståeligt, men vi är ett brett och stort parti och det måste finnas utrymme för olika åsikter. Sedan är det naturligtvis tråkigt om folk lämnar och jag hoppas naturligtvis att de vill vara med och fortsätta utveckla Sverige. Min uppfattning är också att det finns ett brett stöd för den politik vi lagt nu fram, säger partisekreterare Lena Rådström Baastad (S) till Expressen.

Det kan uppfattas som att det är en minoritet som protesterar. Men mot bakgrund av traditionen inom partiet är det en ovanligt stor revolt. Dessutom sker det mitt under valrörelsen.

För partiet blir det allvarligt om medlemmar på grund av oenighet om migrationspolitiken avstår från aktivt valarbete på arbetsplatser, i valstugor och i samtal med människor i deras vardag. Om valarbetarna känner svårigheter att försvara partiets politik, kan man inte skapa den offensiv man önskar inför de avslutande valveckorna.