SEXBROTT. Brottsförebyggande rådet öppnar för att studera gärningsmäns härkomst på nytt, skriver TT. Brå uppger att det är på grund av samhällsdebatten som man nu har ändrat åsikt. Om det även ska studeras etnicitet på offren framgår inte, vilket flera menar är viktigt.

”Det kan nu konstateras att efterfrågan i samhällsdebatten på uppdaterade underlag om relationen mellan brott å ena sidan och härkomst och migration å andra sidan, är så stark att myndigheten behöver överväga möjligheterna igen”, skriver myndigheten i ett uttalande.

Senast Brå kartlade gärningsmäns härkomst var 2005. Den studien visade att det är fem gånger vanligare att en gärningsman som begått sexbrott är utrikesfödd än inrikesfödd med två svenskfödda föräldrar.

Brå uppger att frågan har aktualiserats bland annat med anledning av en granskning som Aftonbladet publicerade på måndagen. Den visar att majoriteten av män som dömts för gruppvåldtäkt är födda i länder utanför Europa. Av 112 dömda under åren 2012–2017 var 82 födda utanför Europa.

Liknande mönster framkom i en granskning från Expressen där 42 av 43 dömda för gruppvåldtäkt under 2016–2017 var utrikes födda eller födda i Sverige med en eller två utländska föräldrar.

SD och M kräver
Vid årsskiftet fick Brå i uppdrag av regeringen att utreda varför sexualbrotten har ökat i Sverige sedan 2005. En utredning är i gång som ska presenteras senast i maj nästa år. I uppdraget ingår att om möjligt undersöka vilka gärningspersonerna är. Men Brå har valt att inte göra det.

Inför uppdraget krävde Sverigedemokraterna och Moderaterna att även gärningsmännens etnicitet ska kartläggas när det kommer till sexualbrott.

Men Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har samtidigt hållningen att det är oförklarligt varför våldtäkter och gruppvåldtäkter ökar så mycket i Sverige, trots uppgifter på överrepresentation hos män med utländsk bakgrund både i statistik och numera även i mainstreammedia. Senast i söndags under partiledardebatten svarade Kristersson att inte alls visste varför. ”Exakt varför de ökar tror jag ärligt talat inte någon vet”, sa han.

Behövs inte
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) har sagt att det inte behövs göra en sådan undersökning, samt att det är upp till Brå själva.

Både statsminister Stefan Löfven och Morgan Johansson har uttalat att det inte finns något samband mellan invandringen och ökningen av sexbrott.

Fram till nu har Brå ansett att kunskapsunderlaget på området varit tillräckligt, och att det inte funnits behov för en ny studie. Men nu öppnar alltså myndigheten för att göra ytterligare en studie, tidigast i början av nästa år.

Flera reaktioner på nyheten är en förhoppning om att klargöra även hur etniciteten på offren ser ut.