Böneutrop hör inte hemma i Sverige. Ingen ska utsättas för religiösa proklamationer i offentliga rummet. Men svenska medier och politiker tar inte avstånd från böneutrop. Och självklart har moskén i Växjö redan krävt: Vi vill ha ännu fler utrop!

Böneutrop är inte en fråga om religionsfrihet, utan om vilket sorts land Sverige är. En ljudmatta med arabiska påbud om Allahs storhet hör inte hemma i det offentliga rummet. Inne i religiösa lokaler får man naturligtvis framföra böner, men det är absolut ingenting som hör hemma i utemiljön.

Men politikerna hukar och underkastar sig islam. Statsminister Stefan Löfven vill inte se böneutrop som en religionsfråga, utan som en ordningsfråga. De flesta riksdagspartier jamsar med, samtidigt som massmedier pumpar ut positiva signaler om böneutrop. Public service intervjuar bara personer som inte har något emot böneutrop.

KD-ledaren Ebba Busch Thor är aningen kritisk. Hon bedömer att kommunen borde kunna stoppa utropen genom plan- och bygglagen.

– Jag har aldrig sagt att det aldrig någonsin kan vara tänkbart med böneutrop, men vi tycker inte att det är rimligt att det sker återkommande och ofta, och det kanske viktigaste är att människor inte ska behöva höra det i sina egna hem, säger Busch Thor till TT.

Det är ett märkligt resonemang. Antingen är böneutrop något som är ”okej”, för att tala med Löfven, och då kan man göra utropen hur ofta som helst och överallt. Just så som Växjömoskén nu anser att man kan dränka Sverige och de otrogna i böneutrop. Eller så är de inte acceptabla i Sverige.

Turligt nog finns den senare ståndpunkten i riksdagen. Partisekreteraren Richard Jomshof och andra SD-riksdagsledamöter har sedan 2012 lagt fram tydliga förslag på riksdagens bord: Förbud mot böneutrop (senast i Motion 2017/18:2351). Där skriver man:

”Ofta har böneutrop från moskéer jämförts med kristna klockringningar som ett motiv att tillåta utrop från moskéer i religionsfrihetens namn. Skillnaden är dock avsevärd då de kristna klockringningarna är en del av vårt kulturella och historiska arv. Vår nation är av historiska skäl präglat av kristendomen, och att tänka bort en närmare tusenårig historisk prägling är inte i enlighet med verkligheten. Även ateister accepterar i dag kristna klockringningar, om inte annat som en historisk restpost.

En annan avgörande skillnad mellan den kristna klockringningen och det muslimska böneutropet är att klockringningen är en oartikulerad ljudsignal, medan det muslimska böneutropet innehåller ett religiöst artikulerat budskap i form av trosbekännelsen. Denna skillnad menar vi är av avgörande betydelse vad gäller religionsfrihetens rätt till frihet från religiösa budskap på offentlig plats. Religionsfrihet innebär nämligen inte att man har rätt att göra vad som helst. Religionsfrihet är också en frihet från tvång, en frihet från religiösa uttryck och religiös propaganda i det offentliga rummet. Det sistnämnda äger dessutom sin aktualitet extra mycket då islam gång på gång visat sig inte vara förenligt med våra västerländska värderingar av exempelvis demokrati och jämställdhet mellan könen.

Med anledning av vad som framförs ovan menar vi att det ska vara förbjudet med religiösa böneutrop från moskéer.”

Så sent som 24 april 2018 avslog alla andra partier det sverigedemokratiska förslaget om förbud mot böneutrop i Konstitutionsutskottets betänkande.

Det finns alltså bara ett parti som tar ställning mot böneutrop och vill förbjuda dem. Alla andra har öppnat för det moskén i Växjö önskar, allt fler böneutrop till dess landet ligger under en ljudmatta av Allahs proklamationer.

Väljarna har i september att ta ställning till vilken utveckling man vill se framöver.