Inom kort kommer de borgerliga att stödja ett illa genomarbetat lagförslag om sjukvårdsskatt som drabbar småföretag som tecknat sjukvårdsförsäkring för sina anställda. Bara SD går emot.

Ett omfattande krångel och hårdare tryck på sjukvården väntar när skattefriheten för privat sjukvård slopas redan 1 juli, enligt regeringens förslag. Riksdagen väntas klubba igenom förslaget eftersom de borgerliga röstar för det.

Därmed får 650.000 personer i Sverige som har en privat sjukvårdsförsäkring, oftast betald av arbetsgivare i mindre företag, en ny skatt för att man betalar för sjukvård en gång till, utöver via skattsedeln.

I Svenska Dagbladet redogörs för de invändningar mot den nya förmånsskatten som Företagarna påpekat:

1. Förslaget utgår från missuppfattningar om arbetsgivarbetald vård.
2. Förslaget innebär gränsdragningsproblem mellan förmånsbeskattad och skattefri vård.
3. Förslaget förlänger köerna till offentligt finansierad vård med ökad sjukfrånvaro som följd.
4. Förslaget beaktar inte de begränsningar patientsekretessen innebär.
5. Förslaget riskerar bli en förlust statsfinansiellt om det genomförs.

Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson, är kritisk till alliansens agerande.

– Det är fegt och svagt att de inte stoppar det här trots att det finns en majoritet i kammaren mot förslaget, säger han, vars parti har lagt en egen följdmotion om att stoppa förslaget.

Slutsatsen i tidningen blir:

”Det är intressant att det enda riksdagsparti som tycks bry sig om småföretagsamhetens villkor är Sverigedemokraterna. Hur förklarar ledningarna för de övriga oppositionspartierna detta förhållande?”