Antalet som börjar lärarutbildningar på universitet borde öka med 8.000 per år, men istället minskar intagningen. Det visar ny rapport från Universitetskanslerämbetet.

Nu börjar omkring 13.700 på lärarutbildningar varje år, men antalet borde vara 8.000 studenter fler för att klara behoven. Men istället minskar antalet studerande på lärarprogrammen, med några hundra färre per år.

– Om man tänker sig att lärarbehovet skulle täckas fullt ut av behöriga lärare skulle antalet nybörjare behöva öka med mer än 8.000. Det är en massiv ökning det är frågan om, det är per år det skulle behövas en sån ökning, säger Marie Kahlroth vid Universitetskanslerämbetet till Sveriges Radio.

De lärarstuderande som SR talat med tror att det vikande antalet som söker till lärarprogrammen kan bero på yrkets dåliga rykte.

– Jag tror att det har ett väldigt dåligt rykte i samhället, både med lönen och att det är väldigt mycket arbetsbelastning. Man gör allt, utom att undervisa typ.

– Det som mycket finns i media, hur lärare blir utbrända och jobbar väldigt hårt och har väldigt mycket administrativt arbete som kanske tar över.

– Det är ett sånt brett ansvar för ibland en alldeles för låg peng i mångas ögon.