REFERAT. I sitt traditionella vårtal på Långholmen i Stockholm gjorde Jimmie Åkesson skillnad på dem som vågat tala om problemen med invandring och de som mörkat. Han poängterade också att SD redan haft stor påverkan på politiken, även om de andra partierna inte velat förhandla.

Jimmie Åkesson sa redan i inledningen av sitt vårtal på Långholmen i Stockholm att partiet går till val starkare än någonsin.

– Är det något parti som haft ett inflytande över samhällsutvecklingen den här mandatperioden så är det vi. Det är oss andra partier tvingas snegla på när de ska ta ställning i viktiga ödesfrågor. Vi har tvingat dem till enorma positionsförflyttningar.

Nu gäller det att gå vidare. Istället för att som de andra partierna, fortsätta tala om hur många asylsökande Sverige ska ta emot, ska Sverigedemokraterna arbeta för en politik för återvändande.

– Det vi borde lösa är hur alla de som kommit hit ska kunna återvända, hur vi ska få ut dem som kommit illegalt, omförhandla otidsenliga internationella regelverk, och snabbare utvisningar. Men vi diskuterar fortfarande hur mycket asylinvandring vi ska ha, och det är inte mer asylinvandring till Sverige vi behöver.

I ett samtal på scenen före Åkessons tal betonade gruppledaren i riksdagen Mattias Karlsson, rättspolitiske talespersonen Adam Marttinen och migrationspolitiske talespersonen Paula Bieler behovet av en kraftigt skärpt kriminalpolitik. Av de utländska medborgare som begår grova brott i Sverige, som mördar och våldtar, får uppemot 80 procent stanna i landet. Så kommer det inte att vara när Sverigedemokraterna får bestämma. Alla som begår grova brott ska utvisas.

I sitt tal underströk Jimmie Åkesson detta budskap. Obligatorisk utvisning ska gälla. Det måste bli ett slut med att leta anledningar för att inte verkställa utvisningar.

På temat trygghet lyfte Åkesson också fram pensionärernas usla villkor. Sverigedemokraterna kommer inte att stödja någon regering som inte förbättrar de äldres villkor. Det behövs ett trygghetsparti och vi är det, sa han.

Åkesson budskap skulle kunna summeras i en av de mening han framförde.

– Den som är otrygg är inte fri.