DEMOGRAFI. 1,3 miljoner fler med utländsk bakgrund på 17 år. Majoriteten asylsökande är män från världens mest dysfunktionella och våldsamma länder. Ökningen av utländska män i mest brottsaktiv ålder rusar i  de större städerna. I vissa städer är andelen så stor som 70 procent.

28 procent av befolkningen har utländsk bakgrund i Sverige idag. Då är inte de som är i asylsystemet, lever illegalt eller inte är folkbolkförda medräknade. Det skriver journalisten och författaren Gunnar Sandelin, som gått igenom siffror från SCB och Migrationsverket. Sandelin räknar även med gruppen där en förälder har utländsk bakgrund och delar den i 50/50, vilket inte SCB och Migrationsverket längre gör.

– En majoritet av de asylsökande som kommer hit är unga män från världens mest dysfunktionella och våldsamma länder, som präglats av klankultur, konstaterar han.

Denna grupp växer stadigt.

– Den mest brottsaktiva gruppen, män 15 – 44 år, utgörs numera till en dryg tredjedel av män med utländsk bakgrund. I de större städerna är deras andel i gruppen ännu högre och utvecklingen har rusat sedan millennieskiftet.

Detta gäller storstäderna, men även andra mindre städer.

– I Stockholm och Göteborg är de runt 44 procent, i Malmö drygt 55 procent, i Södertälje 66,5 och Botkyrka 71,5 procent, men även i städer som Helsingborg, Eskilstuna, Borås och Västerås utgör de runt mellan 40 – 50 procent av gruppen män 15 – 44 år. (se graf nedan)

Extrem förändring
Överlag har Sverige radikalt ökat sin andel av befolkning som har utländsk bakgrund. Den demografiska utvecklingen skenar. Inte i något annat västland ses en sådan utveckling som Sverige genomgår, skriver Sandelin.

– En fråga som har plågat mig i många år är hur den extrema befolkningsförändring som vårt land genomgår har kunnat ske utan att det har varit en avgörande fråga i någon valrörelse.

Det har varit tyst. Inte ens i denna valrörelse, när migrationsfrågan är kärnfrågan allt kretsar kring, är just denna befolkningsförändring närvarande.

– Svenska folket har aldrig fått närmare information om hur landets demografiska sammansättning oåterkalleligt förändrar Sverige till ett helt annat land än det var, för låt oss säga bara 20 år sedan, skriver Sandelin.

Svenskar minskar
Utvecklingen är unik i Sverige jämfört med övriga västländer.

– Jag kan inte tro att det finns något annat västligt land som har genomgått en liknande utveckling, om man ser förändringen i förhållande till landets folkmängd.

Några av siffrorna Gunnar Sandelin lyfter fram:

  • Personer med utländsk bakgrund har ökat med 1,3 miljoner sedan millennieskiftet fram till 2017, medan de med svensk bakgrund har minskat med 22 000 (personer med en utländsk förälder delas 50/50).
  • 28 procent har utländsk bakgrund idag. (De som befinner sig i asylprocessen eller befinner sig illegat i landet är inte medräknade.)
  • från 80-talet beviljades 20 000 uppehållstillstånd per år – vilket femdubblats under 2010-talet till 105 000 under detta årtionde.
  • Mellan 2000 och 2017 ligger Syrien i topp med 158 000 personer som netto har tillkommit i folkbokföringen under perioden. Därefter kommer Irak, Somalia, Afghanistan och Eritrea.
  • Personer födda i Sverige är den största gruppen som lämnar landet. Drygt 84 000 fler än de som återinvandrade lämnade landet under perioden.
  • Bara hittills i år (till och med april) har vi totalt beviljat drygt 40 000 uppehållstillstånd, varav knappt 8 000 till asylsökande, en bråkdel av vad som exempelvis gäller för våra nordiska grannländer.
  • 2017 beviljade Sverige 3,5 gånger så många uppehållstillstånd till asylsökande – drygt 36 000 – som övriga Norden gjorde tillsammans. Norge, Danmark och Finland beviljar var för sig i genomsnitt endast runt en tiondel så många asylsökningar som vi gör.