Centerpartiet lämnar allianskompisarna i sticket och hoppar på den rödgröna skutan. Genom gymnasieamnestin för 9000 afganska män har man raserat all trovärdighet för svensk migrationspolitisk. Ett nej är numera ett ja. Den individuella prövningen är numera kollektiv. Domstolsbeslut saknar legitimitet och överprövas partipolitiskt.

Med sitt besked idag, om att stödja regeringen, har Centerpartiet kullkastat alla de regler och ramar som politiken under årtionden försökt bygga upp för att skapa stadga, rättssäkerhet och förutsägbarhet i migrationspolitiken.

När jag blev politiskt aktiv hade invandrarministern att efter överklagan fatta beslut i alla asylärenden. I medialt uppmärksammade fall hamnade individuella asylärenden på regeringens bord. Detta ansågs orimligt, därför inrättades migrationsdomstol och migrationsöverdomstol. Dessa skulle hantera ärenden enligt lag och behandla alla lika. Politiker skulle inte tvingas ta ställning i enskilda fall.

Allt detta har nu Centerpartiet hjälpt regeringen att rasera.

Nu är det uppenbart, att bara man skaffar sig stöd i opinionen får man stanna på godtyckliga grunder även om man inte ha några asylskäl, man kan ha fått avslag i flera domstolsprövningar eftersom man saknar enligt lag skäl att stanna. Vissa migranter särbehandlas av medierna, och då får de stanna.

Detta är djupt omoraliskt och en offentlig avveckling av svensk rättssäkerhet.

Skälet till att S, C, MP och V ändå gör det, är att de egentligen är för fri invandring och mot alla gränser. Man fullföljer Fredrik Reinfeldts utrop ”öppna era hjärtan”. Vilket i praktiken betyder ”strunta i lagarna”, ”behandla asylsökande olika även om det är orättvist” och ”låt politiker återta prövningen av asylärenden”.

Det är allvarligt att Sverige kommer än längre ifrån en restriktiv invandringspolitik, men på ett sätt är oförmågan att respektera svensk rättssäkerhet och likabehandling inför lagarna ännu värre. Denna svajighet, otydlighet och orättvisa behandling av människor kan spridas från migrationsområdet till alla andra områden i svensk juridik.

Kanske har C-nämndemannen i Solna ändå stöd på ett plan av centerledaren Annie Lööf och justitieminister Morgan Johansson. Regeringen och C säger ju nu att man struntar i fastlagda regler, eftersom de afghanska männen, om inte komna från ”bättre familjer” än de som avvisas så i alla fall mer värda att värna.

Man sjösätter nu den juridiska principen om olikhet inför lagen.

Frågan är nu vad Moderaterna kommer att göra. Kommer man fortsätta att anpassa sig efter Centerpartiets alla nya påhitt? Anser Ulf Kristersson fortfarande att alliansen är ett sammanhållet regeringsalternativ? I så fall måste det ju vara Centerpartiets linje som är alliansens, och därmed också Moderaternas. En röst på M blir då en röst för nya amnestier när Centerpartiet ”känner för det”.

Det är knappast en politik för vuxna. Det är en politik för utopister, hippieflummare och påtända.