VÅRBUDGET. S-regeringens vårbudget innehåller 350 miljoner kronor till äldreomsorgen, 200 till polisen och 4,9 miljarder kronor bara till ensamkommandes tidigare kostnader. Oscar Sjöstedt (SD) utmanar oppositionen att denna gång göra allvar av att vara en opposition. – Jag råder allianspartierna att prata ihop sig så att vi kan fälla budgeten, säger han på en presskonferens. 

Finansminister Magdalena Andersson (S) släppte mandatperiodens sista budget idag. Utöver det som redan varit känt kommer regeringen att satsa ytterligare 200 miljoner kronor på vården och 350 miljoner på äldreomsorgen, samt 200 miljoner kronor i tillskott till polisen. Totalt 2,6 miljarder till äldrevård, sjukvård och polisen. Samtidigt läggs 4,9 miljarder på kostnader för ensamkommande som kommunerna redan har haft, och som regeringen nu justerar skulden för.

Magdalena Andersson pekar på starka finanser, låg arbetslöshet och hög sysselsättning och försöker få fram motsättningen med främst Moderaterna – att valet handlar om satsningar på välfärden kontra M:s skattesänkningar.

Exceptionella kostnader
Oscar Sjöstedt (SD) kommenterar att Sverigedemokraterna kommer att lägga mer resurser till polisen och sjukvården.

– Vi kommer presentera mer omfattande resurser på sjukvård och polis.

Mer specifik vill han inte vara förrän SDs egen skuggbudget släpps om två veckor.

Han kritiserar även hur stor del som går till integration.

– Vi kan konstatera att migrationsrelaterade kostnader är kvar på exceptionellt höga nvåer fortfarande, som att regeringen gör stora satsningarna på ensamkommande, som oftast är vuxna män.

Bevisa opposition
Han uppmanar allianspartierna att bevisa att de bedriver en riktig opposition.

– I det här läget skulle jag seriöst uppmana allianspartierna att prata ihop sig så att vi kan stoppa den här budgeten.

Detta därför att det hot om nyval man haft under mandatperioden är överspelat, menar han.

– Man kan inte kalla till nyval nu som man hotat med tidigare.

DÖ vid liv
Allianspartierna har uppgett att varje parti lägger en budget för sig.

– Det visar vad vi sett hela mandatperioden, att vi har en ytterst svag opposition. Jag kan inte dra någon annan slutsats av det än att Decemberöverenskommelsen är vid liv.

Oavsett kommer inte SD kommer att rösta igenom Stefan Löfvens budget.

– Vi kommer rösta nej såklart.

Stöd
Han tror på ett stort stöd för SDs egna reformer för sjukvård och polis, som man kommer att presentera.

– Ja, eftersom vi ser brister inom rättsväsendet och inom sjukvården, som är ganska påtagliga.

SD vill liksom Moderaterna se vissa skattesänkningar.

– Vi behöver ha sänkta skatter på inkomst och sänkta arbetsgivaravgifter, i första hand.

Bortslösad högkonjunktur
Huvudkritiken från allianspartierna är att mandatperioden varit en bortslösad högkonjunktur, fyra förlorade år ekonomiskt. Det finns ett växande bidragsberoende hos nyanlända, växande vårdköer samt ökande klyftor mellan inrikes- och utrikesfödda arbetslösa.

– Sverige går bra tack varje högkonjunkturen, men den dagen det vänder i ekonomin så är Sverige dåligt förberett. Det beror på en brist i det politiska ledarskapet under den här mandatperioden, säger Mats Persson (L).

Prioriterat bidrag
Moderaternas Elisabeth Svantesson kommenterar:

– Man har prioriterat bidrag och subventioner högre än polis och sjukvård, och inte fattat de tuffa beslut som krävs, säger hon.

Elisabeth Svantesson vill lyfta fram att valet inte står mellan välfärd och skattesänkningar, samt att Moderaterna genom att prioritera kommer att klara välfärden.

Lite prat om framtid
Hon nämner även att S inte pratar mycket om vad de ska göra framåt. Bedömare menar att dels är för att man vill spara det till närmare valet men också för att Socialdemokraterna inte vill skriva ihop sig så mycket med sin koalitionspartner MP samt V.

Bedömare har sagt att valet kommer att handla främst om sjukvård, skola, migrationspolitik samt lag och ordning. Vårbudgeten är ett samarbete mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.