SKOLAN. Våld, stölder och bråk på svenska grundskolor – en växande realitet som kommuner och skolledningar nu tvingas möta, inte bara i storstäderna. 70 procent av Sveriges skolor har höjt säkerheten och fler är på väg, visar en enkät.

Som skolor tidigare var är ett minne blott. Skolorna trappar nu upp säkerheten av nödvändighet. Företaget Sensec holding gick i februari i år ut med att man hade fått en beställning på skottsäkert glas till en skola i Stockholm till ett värde av sex miljoner kronor. Det gäller en privatskola men man vill inte avslöja vilken. Bolaget skriver att uppdraget uppfyller företagets strategi med nya affärsområden inom säkerhet i känsliga miljöer. ”Det är ännu ett prestigeuppdrag och vi ser en kraftig ökning inom detta segment. Tyvärr är det en konsekvens och en naturlig utveckling i dagens samhälle”, skriver vd Michael Pettersson.

Denna utveckling stämmer väl med resultatet i enkäten som visar att över 70 procent av kommunerna och flera av de största privata skolkoncernerna har höjt säkerheten vid sina grundskolor och gymnasieskolor, skriver Dagens Samhälle.

Nästan hälften av dem planerar dessutom att ytterligare höja säkerheten. 20 kommuner som hittills inte vidtagit några åtgärder uppger att de kommer att göra det. På vissa skolor finns numera alltid en väktare.

Härnösand
på Härnösands gymnasium är det nya nu kameraövervakning, installerade kodlås, id-brickor för elever och lärare samt dna-märkning på stöldbegärlig utrustning. I en tidigare lugn norrlandskommun.

Snart kommer alla entréer att vara låsta. Elever och personal har fått passerkort med namn och bild, och besökare blir tvungna att anmäla sig i skolans reception. Det senaste året har skolan dessutom fått besök av en väktare varje dag.

Skapat lugn
Det heter att ”man skapat lugn” och väktarna ”går runt och pratar med eleverna”, som om det vore något positivt.

– Vi ville skapa lugn för elever och personal, och det har fungerat väldigt bra. ­Väktaren går runt och pratar med eleverna, säger Håkan Ölund, lokal- och säkerhetsansvarig på Härnösands gymnasium.

Norrköping anlitar dagligen väktare. Där har tre av fem gymnasieskolor väktare på heltid.

Skydda personal Kristianstad
I Kristianstad kallar man även in väktare för att skydda personal som kommer tidigt eller går sent, till exempel städpersonal.

– Skolornas kostnader för väktare har ökat. Det är ju en ganska ny kostnad och vi måste börja följa utvecklingen, säger Håkan Nilsson, planeringschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad.

Släktingar är hotfulla
Elevers föräldrar eller släktingar dyker ibland upp på skolan och är hotfulla mot personalen, uppger flera kommuner. Väktare kan även tvingas avhysa personer som uppehåller sig på skolgårdar när skolan är stängd.

– Vi investerar ju mycket i skolgårdar och lekredskap, som gärna kunde få användas även utanför skoltid. Men vi tvingas stänga igen eftersom folk tränar kamphundar mot gungorna eller har fest och grillar. Vi kan hitta både krossat glas och kanyler, säger Håkan Nilsson.

Bemannade expeditioner
De tre nya skolor som byggs nu i Kristianstad kommer att ha ett fåtal entréer och bemannade expeditioner innanför huvudentrén. All personal har numera id-brickor som de alltid ska bära synligt.

– Förr var det självklart att föräldrar skulle kunna komma när de ville och vara med på lektioner, men nu kan vi inte låta människor ta sig in i verksamheten hur som helst, säger Håkan Nilsson.

Friskolor
Fem av de tio största friskoleföretagen har besvarat enkäten och samtliga uppger att de skärpt säkerheten på sina skolor. Academedia, den största koncernen, utbildar all sin personal i att hantera ett våldsamt angrepp.

– De ska vara mentalt förberedda på att något kan hända och veta vad de själva då kan göra, säger Academedias säkerhetschef Paula Hammerskog.

Hotfulla föräldrar
Paula Hammerskog har haft samtal med föräldrar som varit hotfulla och aggressiva.

– Tonläget i samhället har förändrats. En liten konflikt blir snabbt stor och känner sig föräldrar i underläge kan de ta till hot, säger hon.

Det nämns dock inte vilka föräldrar det är som beter sig på detta, för Sverige, nya sätt.

Trollhättan
Som en av anledningarna till den upptrappade säkerheten lyfter Dagens Samhälle fram morden på grundskolan Kronan i Trollhättan för två och ett halvt år sedan. Någon annan förklaring ges inte.

De flesta skolor som byggs framöver kommer sannolikt ha ett fåtal ingångar som i princip hålls låsta, uppger en skolchef, men även detta blir besvärligt eftersom elever måste kunna gå ut på rast.