Riksdagens utrikesutskott har tre gånger begärt ut utrikesdepartementets utvärdering av den svenska kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd, utan att UD följt begäran.

Två gånger tidigare har utrikesutskottet kräver att få ut utvärderingen av Sveriges kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd. Det är en rapport på 44 sidor plus bilagor. Utvärderingen är författad av pensionerade ambassadören Anders Lidén som anställdes för detta av UD. Men utrikesdepartementet har under mer än ett års tid förhalat, fördröjt och vägrat att delge riksdagen rapporten.

I mars 2017 framfördes en första begäran från utskottet om att ta del av rapporten. UD skickade över endast de offentliga slutsatserna på några sidor, inte utvärderingen i sin helhet.

I början på 2018 avslöjades att rapporten inte har diarieförts på departementet i enlighet med Tryckfrihetsförordningen och dess grundlagsfästa offentlighetsprincip. Officiellt fanns inte rapporten.

Sedan medier börjat uppmärksamma rapporten och fått klart att ambassadör Lidén lämnat in rapporten till UD:s FN-enhet, medgav UD att rapporten existerade, men att den utgör ”arbetsmaterial” som inte behöver diarieföras och därför inte heller lämnas ut.

Sedan UD medgivit att rapporten fanns, framförde utrikesutskottet 1 mars en ny begära om att ta del av hela utvärderingen. Utrikesminister Margot Wallström (S) lovade öppenhet, men istället för att överlämna den skriftliga rapporten till utskottet bjöd departementet in några ledamöter från utrikesutskottet att besöka departementet. När riksdagsledamöterna lämna ifrån sig sina mobiltelefoner fick de hastigt läsa materialet i ett avskilt rum.

Den text som riksdagsledamöterna fick se var försett med handskrivna anteckningar i marginalen, vilket skapade misstankar om att det inte var den egentliga slutrapporten.

Dagarna före påsk beslutade därför ett enigt utrikesutskottet att för tredje gången begära fram utvärderingen i dess helhet.

Riksdagsutskottet påpekar tydligt i begäran att UD är en myndighet och därmed formellt ska pröva en utlämning av den fullständiga versionen enligt Tryckfrihetsförordningen. Denna hänvisning till grundlagen innebär att UD måste pröva begäran skyndsamt, enligt grundlagen.

– Vi vill att frågan om utlämnande av utvärderingsrapporten ska avgöras av den politiskt ansvariga, det vill säga antingen utrikesministern eller regeringen i sin helhet. Regeringen måste fälla avgörandet här och kan inte fortsätta att gömma sig bakom tjänstemän, säger Jonas Jacobsson Gjörtler (M), vice ordförande i utrikesutskottet till DN.

Det råder en uppenbar bristande vilja till öppenhet hos Margot Wallström och regeringen. Den fråga som oundvikligen formas är, vad har UD att dölja i den kampanj man så intensivt genomförde för den svenska FN-kandidaturen till säkerhetsrådet?