I ett så kallat ”satirprogram” i SVT har tittarna uppmanats att okynnesanmäla sig som sökande till friskolor på en hemsida som SVT särskilt byggt för att medvetet sabotera för friskolorna och blivande elever. Friskolornas Riksförbund överväger nu rättsliga åtgärder.

Humor är svårt. Satir är än svårare. När SVT försöker sig på det, blir resultatet plumpa angrepp på valfriheten i Sverige. I programmet ”Svenska Nyheter” anser man att friskolor är orättvisa och uppmanar därför alla tittare att sabotera antagningen till skolorna genom att via en specialbyggd sajt ställa sig i kö till landets friskolor. Friskolor i hela Sverige har översvämmats av ansökningar.

– Vårat fokus var ju att sätta fingret på en öm punkt i det svenska samhället, och det var att vi lite grann sviker principen om alla barns rätt till en bra och likvärdig skola, säger programmets producent Michael Lindgren till SR.

Uppmaningen till sabotage har gillats av tittare, som skickat in ansökningar om antagning till utbildning utan att man har någon som helst avsikt att gå utbildningen. Flera friskolor i landet har nu hört av sig till Friskolornas Riksförbund och berättat om att deras administrativa börda ökat efter SVT:s ”roliga” sabotage.

– Jag tycker också att satirprogram är väldigt bra, men man måste ju också tänka på vad det innebär i nästa steg, och i detta fall så har det väldigt påtagligt drabbat väldigt många oskyldiga friskolor runt om i landet, på grund av att SVT tyckte att det här var en kul grej, säger Ulla Hamilton, vd för riksförbundet.

– Vi tittar på om det finns möjligheter att gå vidare. Det finns en brottsrubricering som heter oredligt förfarande, som innebär att någon med hjälp av vilseledande information förorsakar någon annan ekonomisk skada, säger vd Ulla Hamilton, till P3 Nyheter.