Efter höstens avslöjanden om både sexuella övergrepp och ekonomiska oegentligheter av personer i akademiens närhet har den anrika institutionen hamnat i djup kris. Dess beskyddare, kungen, borde ingripa.

Tre av de aderton i Svenska Akademien, Klas Östergren, Kjell Espmark och Peter Englund, meddelade på fredagen att de inte längre kommer att delta i akademiens arbete.

Avhoppen är en direkt följd av en omröstning på torsdagen som utföll till fördel för ledamoten Katarina Frostenson och därmed för den skandalomsusade ”kulturprofilen” som har nära band till henne. Allt enligt uppgifter till Aftonbladet. Akademien antog ett pressmeddelande som av avhopparna ansågs alltför svagt, vilket ledde till att de beslutade lämna Akademien.

Det tycks ha blivit droppen som fick bägaren att rinna över, eftersom det tidigare ska ha hållits en omröstning i Akademien om att utesluta Katarina Frostensson, men som inte vunnit två tredjedelars majoritet. Nu ville Akademien inte ens i pressmeddelande uttrycka tillräcklig kritik mot ”kulturprofilens” agerande sedan en intern utredning presenterats för ledamöterna.

Majoriteten av ledamöterna har alltså valt lojalitet med ”en i gänget”, före att upprätthålla Akademiens respekt och värdighet. Inte mycket till ”snille och smak” i det agerandet.

Av Svenska Akademiens stadgar framgår att det måste finnas 12 ledamöter på plats för att kunna välja in nya medlemmar. I dagsläget är de 13 aktiva ledamöter. Om två avhopp till sker, har Akademien i praktiken inlett en avveckling av sig själv.

Svenska Akademiens beskyddare är kungen. I inte mindre än fem paragrafer nämns kungens uppgifter inom Akademiens arbete. Det innebär att kungen är väl förtrogen med arbetet. Som Akademiens beskyddare borde han ingripa i den uppkomna krisen och hjälpa Akademien att finna lösningar.

Hovet visade i höstas en integritet och människoinsikt som de flesta saknade. Den ”kulturprofil” som alla fallit för, trots att han utnyttjat sin ställning i relationen till kvinnor, förvägrades kunglig medalj. Till medierna meddelades att riksmarskalken fått ett brev där Akademiledamöter föreslagit medalj åt kulturprofilen, på vilket riksmarskalken svarade: ”Jag lade brevet till handlingarna utan åtgärd; övertygad som jag var efter vad jag hade hört om Kulturprofilen att denne ej var värdig en Kungens medalj.”

Denna klarsynthet står i stark kontrast till Akademiledamöters bredvillighet att hålla personer med ekonomiskt och moraliskt tvivelaktigt agerande om ryggen.

Svenska Akademien är en viktig institution för Sverige. Om ledamöterna inte klarar av att leva upp till stadgarna som Gustav III instiftade 1786, behöver Akademiens nuvarande beskyddare, kung Carl XVI Gustaf, ingripa.

Denna institution borde inte få förfalla på grund av enskilda ledamöters oförmåga att visa ledarskap och respekt för ändamålet med Akademiens arbete.