SKOLAN. Skolorna i landets no go-zoner dräneras nu på studiemotiverade elever och därmed även på skolpengen. Detta då elevflykten är massiv från dessa områden. En av tre Angeredselever i grundskolan väljer bort de egna kommunala skolorna. Situationen är likartad i alla så kallat utsatta områden i landet.

Samtiden har tidigare skrivit om den alarmerande situationen på skolor i Göteborgs särskilt utsatta stadsdelar. En lärare som arbetar i dessa skolor berättade häpnadsväckande detaljer om kriminalitet, våldtäkter och kaos. Han ger skolan högst fem år innan fullständig kollaps och menar att skolor borde stänga omedelbart: ”Haveriet är egentligen redan här. På vissa skolor är det redan 60 procent nyanlända. Minst tio skolor i Göteborg borde stänga på grund av hot och misshandel.”

Angered är dessutom känt för att en mäktig kriminell klan har tagit makten.

”Den kriminella världen har krupit in i skolans värld. Här talar vi om en klan som avrättar folk på fotbollsplaner”, sa läraren som intervjuades.

Det är inte svårt att förstå att föräldrar som har möjlighet flyttar sina barn genom det fria skolvalet. Nu har SVTs Uppdrag Granskning granskat hur stor elevflykten är och vad den kostar. Omkring 2 400 elever som bor i stadsdelen studerar på friskolor i andra delar av staden eller i andra kommuner. Det är de resursstarka och studiemotiverade eleverna som lämnar Angered. De har högre betyg och har föräldrar med hög utbildningsnivå.

Sara Hedling är en av föräldrarna vars pojke pendlar in till en friskola i centrala Göteborg och hon säger att hon brottats mycket med beslutet.
– Men det är mitt barn det gäller.

En elev berättar att till och med läraren uppmanar dem att flytta.

– Vår gamla lärare rekommenderade oss att byta skola. Alla fem bytte skola. Vi har fortfarande kontakt, en går i Partille och en går i Kärralundsskolan och så vidare, säger eleven Cielo Lin Aramayo Velarde.

Förlorar miljoner
Kvar blir eleverna med sämre förutsättningar att lyckas. Segregationen i skolan förvärras. Eftersom skolpengen följer med går skolorna i Angered miste om 36 miljoner kronor per år. Angered och andra utsatta stadsdelar får redan ett högre belopp, 15 000 kronor mer än de normalt 80 000 kronorna per elev. Bortfallet blir därför extra stort för Angered.

Val bort från
Situationen är likartad i alla utsatta förortsskolor i landet, enligt forskaren Johannes Lunneblad.

– Om man pratar med rektorer i en utsatta områden så menar de att man kanske tappar en tredjedel av de elever man skulle haft på skolan egentligen.

Det fria skolvalet har närmast blivit ett sätt att komma bort från en katastrofal skolmiljö, istället för ett val till.

Förändra skolpengen
Nu vill Göteborg stad stoppa pengablödande och håller därför på att förändra skolpengen som kommer att vara mer individuellt anpassad och bland annat ta hänsyn till socioekonomiska faktorer, uppger man. Samt att många andra kommuner har förändrat skolpengen på samma sätt.

– Vår skolpeng, som har gått med de här eleverna från utsatta miljöer, det är en väldigt hög skolpeng. Plockar du elever från utsatta miljöer – med högutbildade föräldrar till exempel – så har du fått väldigt mycket i förhållande till vad en annan skola i stan med högutbildade föräldrar får. Det här är en mekanism som vi nu åtgärdar med en omfördelning av pengar i staden, säger Karin Pleijel (MP).