På torsdag ska riksdagen ta beslut om gårdsförsäljning av alkohol. Tidigare har Socialutskottets majoritet slagit fast att gårdsförsäljning ska kunna tillåtas i Sverige. I Skåne ligger man i startgroparna för att bli försöksregion för gårdsförsäljning av vin och öl.

Intresset för att odla vin har växt kraftigt de senaste åren och idag odlas och tillverkas merparten av svenskt vin i Skåne, där sammanlagt drygt 40 gårdar ägnar sig åt småskalig och hantverksmässig vinodling. Därtill kommer ett stadigt antal växande mikrobryggerier.

– Därför vore det naturligt att göra Skåne till försöksregion för gårdsförsäljning av öl och vin, skriver bland annat Staffan Lake, vinbonde på Snårestad Vingård och aktiv i Svenskt Vin, i Dagens Samhälle.

Frågan om gårdsförsäljning har debatterats i riksdagen flera gånger och belysts i flera utredningar. Det har i dessa utredningar framkommit argument som talar både för och emot gårdsförsäljning i förhållande till detaljhandelsmonopolet. Viktigt att understryka är att frågan hittills inte har prövats av EU-domstolen, då Sverige inte har haft någon liknande försöksverksamhet tidigare. Det finns ingen önskan att avskaffa detaljhandelsmonopolet från något politisk parti. Gårdsförsäljning handlar om att främja småskaligt lantbruk, skapa en levande landsbygd och öka attraktionskraften för regionen och Sverige.