Allt fler i Sverige vill förbjuda tiggeri i Sverige. En stor majoritet vill se ett sådant. Sex av tio är för ett förbud, medan två av tio är emot. Det visar en ny opinionsmätning från Novus.

Många som reser utomlands och kommer hem till Sverige kan lägga märke till att vi har mycket fler tiggare på gatorna än runt om i Europa. De har synts utanför butiker och andra strategiska platser över hela Sverige de senaste åren, och Sverigedemokraterna har länge drivit ett nationellt förbud. Nyligen ändrade sig Moderaterna, som också ställer upp på ett sådant förbud.

I den nya mätningen är sex av tio för ett förbud, och bara två av tio är emot.

Det handlar om en fortsatt ökande trend. Nu är 62 procent för, mot 59 procent i förra mätningen. Motståndarna mot förbud har samtidigt minskat från 23 till 20 procent.

Stödet för ett förbud är starkast bland pensionärer och svagast bland personer under 30 år, visar mätningen. Män är också något mer positiva till ett förbud än vad kvinnor är.

Om frågan får en stor roll inför valet i höst återstår att se.

– Jag tror inte att den frågan kommer att spela roll för sig själv, utan mer som ett tillägg till andra frågor som kanske till och med väger tyngre, och det är just integrationspolitiken och migrationspolitiken i sin helhet, säger Andrea Spehar som är docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet till SR.