ARBETSMARKNAD. Bidragsnivåerna gör att det inte lönar sig att arbeta för nyanlända. En socialsekreterare har gjort en uträkning åt Samtiden, beräknat på exempel hon ofta möter. – Med dagens bidragsnivåer kommer familjer sannolikt att fortsätta vara bidragstagare till pensionen, konstaterar hon.

Det lönar sig inte för en nyanländ familj att gå från bidrag till arbete, enligt en ny rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). Enligt rapporten motsvarar etableringsersättningen i snitt 80 procent av den disponibla inkomst som en nyanländ med barn skulle ha om han eller hon arbetade. För ett sammanboende par med barn lönar det sig oftast mindre för kvinnan att börja arbeta om mannen redan gör det, vilket även får negativa effekter för jämställdheten. Hur mycket det lönar sig att gå från bidrag till arbete beror på flera faktorer. Men många nyanlända har låg utbildning, vilket oftast betyder låg lön.

– Rapporten visar svart på vitt att det inte lönar sig för alla att gå till jobbet i stället för att vara hemma, kommenterar Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Elisabeth Svantesson.

Fiktiva exempel
Något en socialsekreterare som Samtiden har talat med instämmer i och som har räknat på fiktiva exempel.

– Man måste förstå att nyanlända med många barn oftast inte kan bli självförsörjande. Även om kanske en förälder i familjen jobbar och resterande del av inkomst är bidrag, så möjliggör inte det att familjen kan försörja sig själv, säger hon.

Analfabet
Socialsekreteraren beskriver ett fiktivt exempel med en nyanländ familj med två vuxna och sex barn. Mamman i familjen har aldrig arbetat och har som högst sex år i grundskola eller i värsta fall ingen skolgång och är analfabet. Pappan i familjen har tidigare arbetat inom jordbruk och har grundskoleutbildning.

– De kommer till Sverige och anvisas till en kommun för bosättning. Familjens inkomster är i början etableringersättning under två år samt diverse bidrag som barnbidrag, bostadsbidrag och ett särskilt etableringstillägg för barnen.

Arbetsförmedlingen
Därefter när etableringsperioden är slut och de ska ställa sig till arbetsmarknadens förfogande kan de få aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen under 450 dagar.

– Den delen av ersättningen är så låg att familjen oftast måste söka försörjningsstöd och komplettera inkomsterna för att få en skälig levnadsnivå. Sen efter 450 dagar står familjen utan inkomst om inte en av de vuxna fått arbete.

Nybyggda
Ett annat problem är bostad.

– De flesta kommuner har enorma bostadsköer. De flesta bostäder som finns är oftast nybyggda. Det är inte ovanligt med en hyra för fyra rum och kök om 10 900 kronor, exklusive kostnad för el samt kall- och varmvatten. Den totala boendekostnaden per månad uppgår då till cirka 12 300 kronor, berättar socialsekreteraren.

Riksnorm
Hon fortsätter uträkningen. Ytterligare utgifter finns för föräldrarnas uppehälle enligt riksnorm på totalt 7 640 kronor. Beroende på barnens ålder har de en egen riksnorm för att uppnå en skälig levnadsnivå.

– Om vi räknar ett barn i ålder 1-2 år är uppehället 2 330 kr per månad, 3 år 2 080 kr, 4-6 år 2 330 kr, 7-10 år 2 930 kr, 11-14 år 3 370 kr samt 15-18 år 3 800 kr.

Totalt normbehov för att uppnå en skälig levnadsnivå för en familj med två vuxna och sex barn är varje månad 24 480 kronor. Det är den del som ska användas till mat, kläder, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon samt TV-licens.

Tillkommer tandläkare
Utöver detta tillkommer godkända kostnader som fackavgift, el, hemförsäkring, akut tandvård, medicin, läkarbesök samt eventuellt resor till AF eller arbete.

Den fiktiva familjens totala normbehov avseende uppehälle och boendekostnader för att uppnå en skälig levnadsnivå är då per månad 36 780 kronor.

40 år och analfabet
Arbetar båda föräldrarna och får ut 20 000 kronor efter skatt blir familjen självklart självförsörjande. Men då tillkommer även kostnader för förskola, fritids och arbetsresor.

– Om vi utgår ifrån att kvinnan är cirka 40 år, analfabet och aldrig tidigare jobbat, hur troligt är det att hon får ett arbete i Sverige innan pension?

Riktat anställningsstöd
Mannen har kanske chans till arbete då Arbetsförmedlingen har särskilt riktade anställningsstöd till nyanlända. Kanske får han ett av de servicejobb som man i kommunen bereder till nyanlända med en lön efter skatt på cirka 18 000 kronor.

Blir de då någonsin självförsörjande eller kommer familjen vara bidragstagare resten av sina liv i Sverige?

– Med tanke på det jag fört upp med stort normbehov för att försörja barnen, hög boendekostnad, svårigheter att få arbete på grund av låg utbildning samt där mamman i familjen aldrig arbetat tidigare, så kommer familjen med största sannolikhet att vara bidragstagare till pensionsåldern, konstaterar socialsekreteraren.

141 miljoner i tillägg
Under torsdagen gick regeringen ut med att man sammanlagt tillför 141 miljoner kronor till att få framför allt utrikesfödda kvinnor i arbete. Frågan är vad dessa pengar gör för nytta när bidragsnivåerna sätter stopp för incitamenten att jobba och när låg eller obefintlig utbildning är verklighet, utöver en norm att kvinnan ska vara hemma med de oftast många barnen.