Nu får SD stöd av M, L och KD i att fördröja regeringens och Centerpartiets gymnasieamnesti för över 9000 män som saknar asylskäl. Detta genom krav om att hänvisa lagförslaget till konstitutionsutskottet för granskning.

I onsdags, så snart det blev känt att Centerpartiet skulle stödja regeringen om att ett nej är ett ja i asylprocessen, deklarerade Sverigedemokraterna att man kommer att begära att lagförslaget hänvisas till konstitutionsutskottet, KU. Andra partier uppmanades att stödja förslaget, vilket Samtiden rapporterat.

På fredagen meddelade Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna att de kommer att rösta för att hänvisa lagförslaget till KU, så att utskottet bereds tillfälle att yttra sig. Begäran om hänvisning kommer att ske vid finansutskottets sammanträde på torsdag den 3 maj. De tre partierna vill även att lagrådet, som riktat hård kritik mot förslaget, får tillfälle att se över det igen.

”Lagrådet har i sitt yttrande påpekat att det finns delar i förslaget som över huvud taget inte har varit föremål för någon godtagbar beredning. Det kan bland annat mot den bakgrunden finnas behov av att inhämta ytterligare upplysningar från Migrationsverket under beredningen av förslaget i riksdagen”, skriver partierna i pressmeddelande.

För att anta förslaget om att inhämta yttrande från KU krävs majoritet, liksom för att skicka ärendet till lagrådet. När det gäller inhämta yttrande från annat utskott är det normal praxis, men det kan röstas ner av C och regeringspartierna, liksom förslaget om att höra lagrådet.

Lagen om gymnasieamnesti är tänkt att träda i kraft den 1 juli och det återstår att se vad de nya beredningarna innebär, om lagen kan stoppas eller om ikraftträdandet kan skjutas till efter valet.

Att allianspartier kommer att rösta för skilda förslag i riksdagsarbetet är något nytt och visar hur stor sprickan i det borgerliga samarbetet nu blivit. Frågan är om man alls kan tala om en allians när partierna röstar emot varandras förslag.

”SD är nu de stora vinnaren, och de är inte sena att utnyttja det”, skriver Nya Wermlands-Tidningen i ledare.

*

Rättelse: i tidigare version hävdades att det räcker med en tredjedel av ledamöterna för att ”återförvisa” lagförslaget till KU. Den regeln gäller bara om man återförvisar till det utskott som har huvudansvar för beredningen, vilket i detta fall är Finansutskottet. Därför gäller inte en tredjedel, utan en majoritet, för att förslaget ska antas. Däremot vore det anmärkningsvärt om Centerpartiet vägrar övriga allianspartiers önskan att låta KU yttra sig över lagförslaget, som alltså är en normalt förekommande praxis.