Det är bra att S nu tar till sig Sverigedemokraternas restriktiva politik när det gäller arbetskraftsinvandring för okvalificerade arbeten. Att mer ordning behövs kring arbetskraftsinvandringen borde också de borgerliga inse.

Sverige är mest öppet av alla länder när det gäller arbetskraftsinvandring. Det förvånar säkert ingen. Alla andra OECD-länder har en prövning av arbetskraftsinvandrare. Någon form av kvotsystem eller behovsprövning. I Sverige är det fritt fram.

I det migrationspolitiska program som SD antog vid sina Landsdagar i vinter tillåter man arbetskraftsinvandring till högkvalificerade tjänster och till yrken med arbetskraftsbrist. Men till okvalificerade arbeten behövs ingen sådan invandring.

Partiet har alltid varit emot den fria arbetskraftsinvandring av lågutbildade yrkesgrupper som bedrivs idag och som skapar ett överutbud på arbetskraft med lönedumpning som följd.

Nu intar Socialdemokraterna samma hållning, vilket innebära en återgång till läget innan Alliansregeringen och Miljöpartiet ändrade reglerna 2008. Behovsprövningen ska avgöras av en statlig myndighet. Dock avstår S från att kräva återinförande av ett fackligt veto.

– Om det finns människor i Sverige som kan utföra jobben så är det onödigt att hämta hit arbetskraft från andra sidan jordklotet, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Den socialdemokratiska kursomläggningen innebär att man lyssnar på Sverigedemokraterna – och det verklighet vi faktiskt lever i. Varför ska Sverige som enda land tillåta fri arbetskraftsinvandring för köksbiträden och andra enklare jobb? I synnerhet måste frågan ställas när så många hundra tusen personer utan utbildning fått asyl i landet de senaste åren.

I medierapporteringen hävdas att arbetsgivare har svårt att rekrytera folk till enkla jobb, och att de därför behöver importera arbetskraft. Det är skitsnack. Det finns väldigt många människor i landet som behöver enkla jobb. Om de inte söker, beror det på att bidragen är för höga. Här borde reglerna skärpas, så att de som inte tar enkla jobb förlorar sina bidrag.

Vi kan inte ha hundratusentals nyanlända som lever på bidrag och vägrar arbeta för sin försörjning. De ska sättas i jobb. Ett sätt är att hindra arbetskraftsinvandring och istället styra de som finns i landet till dessa jobb.