Riksdagen bifaller nu SD-motioner på löpande band. I onsdags ställde Konstitutionsutskottet för första gången upp på SD-krav om återinfört tjänstemannaansvar. Igår krävde Justitieutskottet hårdare tag mot hedersvåld av regeringen.

I Justitieutskottets betänkandet (2017/18:JuU14) föreslås riksdagen att en särskild brottsrubricering införs för brott med hedersmotiv och att brott med hedersmotiv ska straffas hårdare. Det sker genom ett så kallat tillkännagivande till regeringen, som får återkomma med en utredning och förslag på lagstiftning.

Det är efter behandling av motioner från Sverigedemokraterna och allianspartierna som utskottet beslutat om detta. Och eftersom allianspartierna och SD hade majoritet för förslagen, valde regeringspartierna att inte reservera sig mot besluten. Vänsterpartiet reserverade sig med motiveringen att de ansåg att det fanns en risk att personer från en viss kultur kan komma att misstänkliggöras.

Utskottet vill också se ett stärkt straffrättsligt skydd för hälso- och sjukvårdspersonal och skärpta straff för våld mot personal inom hälso- och sjukvården och andra vitala samhällsfunktioner.

– Hedersproblematiken är ett växande problem i Sverige. Vi har ett ansvar att använda de verktyg som finns för att motverka utvecklingen och säkerställa att svenska värderingar ska gälla i Sverige, Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson (SD) i en kommenterar.

– Den här typen av lagstiftning är viktig då den skickar en tydlig signal, men även för att den ger större möjligheter att faktiskt komma åt dem som använder våld eller begränsar människors liv i heders namn.