Förtroendet för SVT och SR rasar bland dem som räknar sig som höger, medan de till vänster har fortsatt eller ökat förtroende. Det växande förtroendegapet kan ses som tecken på att public service inte uppfyller sitt uppdrag med staten om att vara opartiskt och allsidigt.

Det är SOM-institutet i Göteborg som publicerat resultat av nya mätningar av svenska folkets tilltro till public service, ”radio och tv i allmänhetens tjänst”. Synen på public service har blivit alltmer politiserad.

Förtroendet för public service hos väljarna skiljer sig alltmer tydligt åt beroende på om man är vänster eller inte. Bland vänsterväljare har 83 procent ganska/mycket stort förtroende för SVT och 81 procent för SR, i det senare fallet är det en ökning med sex procentenheter sedan förra mätningen 2010. Bland högerväljare har endast 60 procent ganska/mycket stort förtroende för SVT och SR. Det är ett tapp på 19 procentenheter för SVT och 17 procentenheter för SR sedan förra mätningen 2010.

Liknande låga nivåer för förtroendet finns hos dem som räknar sig som ”varken höger eller vänster”, där förmodligen många sverigedemokratiska väljare ingår.

.

.
Allra sämst förtroende i uppdelning per parti finns bland Sverigedemokraternas väljare, där färre än hälften har ganska/mycket stort förtroende för SVT (46 procent) och SR (47 procent).

– Att det ändå är så pass högt. Jag trodde det skulle ha sjunkit mer, säger Emil Aronsson (SD) kulturpolitisk talesperson till SVT.

– Jag tror att det visar på en tydlig spricka i tilliten till samhällskontraktet och i förtroendet mellan allmänheten och etablerade institutioner i demokratin som medierna är en del av. Man känner inte längre att medierna speglar den verklighetsbild man själv har, det man ser runtomkring sig, och de samhällsproblem man står inför, säger Emil Aronsson.