Tankesmedjan Health Consumer Powerhouse jämför årligen olika länders sjukvårdsystem och räknar fram ett vårdkonsument-index. Sverige hamnar i bottenträsket när det gäller vårdköer.

Årets studie bygger på data från 2017 bekräftar tidigare dystra resultat för Sverige. Av 35 länder hamnar vi på 33:e plats när det gäller tillgänglighet till vården.

– Svensk sjukvård har bra behandlingsresultat men vi tillhör det absoluta bottenträsket i Europa när det gäller tillgänglighet och väntetider, säger Arne Björnberg, ordförande för Health Consumer Powerhouse, tidigare sjukvårdsdirektör på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå och under två år vd för Apoteket AB.

– Berättar man ute i Europa att väntetiden mellan diagnos och behandling när det gäller prostatacancer är över ett halvår tror de inte att det är sant.

De långa väntetiderna beror inte på läkarbrist eller ekonomi utan på dåligt skötta landsting, menar han till Expressen.

– Medicinska resultat har med resurser att göra men väntetider har inget med resurser att göra.

– Våra politiker oavsett om det gäller problem i skolan eller väntetider i vården, eller vad det än är, tror att den enda problemlösningsmetoden är att kasta pengar på problemet, och det måste vara den minst effektiva problemlösning som finns, hävdar Arne Björnberg.