POLISKRISEN. Kostnaderna för polisens övertid har ökat de senaste åren och hamnade förra året på 636 miljoner kronor. Polisen lider stort på grund av bristande bemanning och många poliser känner en press på sig att ta övertid för att få försörjningen att gå ihop. Situationen sliter på personalen och pressar en redan hårt ansatt yrkeskår.

Situationen för ordningsmakten förblir kritisk och poliskrisen förvärras. Många poliser väljer att lämna yrket på grund av dåliga arbetsförhållanden och dåliga löner, vilket har lett till att trycket på dem ännu finns kvar har ökat. Samtidigt så har polisen svårt att rekrytera nya kollegor vilket Samtiden tidigare har rapporterat om. Polisförbundet slår nu larm om allvarliga konsekvenser om inget görs för att vända trenden.

Många jobbar övertid
I en undersökning som Polisförbundet har gjort svarar 61 procent poliserna att de har tagit minst två övertidspass per månad under det senaste kvartalet. Högst är siffran hos de poliser som är verksamma i fältet. Där svarar 87 procent att de har tagit övertidspassen. Bland denna kategorin är arbetspressen hård och 41 procent av poliserna i fält jobbar ett eller mer än ett övertidspass i veckan. Detta är en kraftig ökning från tidigare undersökningar som gjort under 2000-talet.

– Det kommer hela tiden att vara övertid. Det finns de som vill jobba extra. Men vi vet från en tidigare undersökning att 3 av 10 känner sig tvingade att jobba extra för att få det att gå ihop säger Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet. Hon tillägger att det oftast är poliserna med de lägsta lönerna som behöver ta övertidspass för att få den vardagliga försörjningen att gå ihop.

Sjunkande polistäthet
Antalet poliser per 100 000 invånare har stadigt sjunkit i Sverige. På sju år rör det sig om en minskning från 216 poliser till 195 vilket leder till att Sverige har bland den lägsta polistätheten i Europa. Samtidigt så har landet drabbats av en utbredd problematik med organiserad brottslighet som tar för sig när ordningsmakten är hårt ansatt. Lag och ordningsfrågor rankas högt bland väljarnas prioriterade frågor inför valet vilket har lett politiker till att lova högt men en lösning är fortfarande långt bort.

– Det allra viktigaste för polisen nu är att få stopp på avhoppen och locka in fler genom att höja lönen och förbättra anställningsvillkoren, säger Nitz.