KRISHANTERING. Gemensamma övningar mellan polis, räddningstjänst och ambulanspersonal ska förbättra möjligheterna för blåljuspersonal att hantera ett terrordåd. Det föreslår Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Även bättre kommunikation föreslås som en lösning på tidigare problem.

De senaste åren har Sverige utsatts för flera attacker som har skakat landet. Efter bland annat förra årets terrordåd på Drottninggatan har MSB nu kommit fram till att nya rutiner behövs. Därför ändrar man nu den nationella vägledningen för att få till en bättre beredskap. Blåljuspersonal ska bli bättre förbereda med rutiner vid krishantering och ska känna sig trygga i sin roll.

– Vi har haft en del händelser i landet. Inte bara terrorattentatet på Drottninggatan utan vi har haft attentat på skolor och allmän plats. Det här är en vägledning i hur man ska agera i det vi kallar pågående dödligt våld, säger Jan Wisén biträdande chef vid avdelningen för utveckling av beredskap på MSB.

Krishanteringen har länge behövts ses över
Polisen tillsammans med övrig blåljuspersonal fick mycket beröm för sin hantering av terrordådet förra året. Gärningsmannen Rakhmat Akilov kunde gripas snabbt och de som skadats fick snabbt hjälp. Samtidigt har blåljuspersonalen själva lyft fram under flera års tid hur rutinerna och förberedelserna för eventuella terrordåd har varit bristfällig.

Bland annat menar man på att utrustningen inte har hållit måttet och man har inte fått tillräckligt med utbildning. 2016 kom en stor undersökning som lyfte fram blåljuspersonals perspektiv på det hela. Annelie Holgersson, doktorand vid Umeå universitet låg bakom forskningsrapporten och sade då följande:

– Organisationens vilja och förmåga att agera ökar om personalen fått relevant utbildning, eftersom det minskar den inneboende osäkerheten. Även tillgången till personlig skyddsutrustning påverkar viljan att respondera.

I takt med att osäkerheten i vår omvärld ökar blir också Sveriges krishantering viktigare. De senaste årens händelser verkar ha varit en ögonöppnare för många som under lång tid trott att Sverige skulle vara skonade för terrordåd. Nu behöver förmågan öka för att vi ska stå bättre rustade vid framtida försök att skada det svenska samhället.