Partiledningen visar inte bara bristande respekt för medlemmarna utan ägnar sig åt valfusk. Det hävdar 40 miljöpartister på lokalnivå.

Kritiken kommer sedan partistyrelsen i höstas tog över distriktsavdelningen i Västerbotten. Istället för att bygga partiet och samhället underifrån har partiet börjat tillämpa toppstyrning.

I ett upprop i Aftonbladet skriver 40 medlemmar i Umeå:

”Under två veckor i mars anordnade Miljöpartiets riksorganisation en beslutande medlemsomröstning bland partimedlemmarna i Umeå för att fastställa valsedeln till kommunfullmäktige. I stället för att följa våra stadgar och vårt partiprogram och, inte minst, respektera medlemsomröstningens resultat tog partistyrelsen förra veckan till det sensationella tilltaget att byta ut medlemsvalda kandidater mot ledningslojala personer och försöka rättfärdiga tilltaget med att det är valberedningens förslag; en valberedning som för övrigt är helt i händerna på partistyrelsen.”

Undertecknarna anklagar partistyrelsen för valfusk eftersom man agerar i strid med Miljöpartiets program och stadgar.

I stället för att ägna all kraft åt vår tids stora utmaningar och få allt fler att ansluta sig till den gröna drömmen om en bättre värld har partiledningen utsatta medlemmarna för ”olika aktioner” som innebär att man ”trampat på allt vad medlemsdemokrati heter”.