MÅNGGIFTESSKANDALEN. Mannen med tre fruar och 16 barn får inte bo kvar i Nacka efter de två etableringsåren. De tvingas därför lämna sina tre bostadsrätter, inköpta av kommunen för 14 miljoner kronor. Polygamifamiljen har istället fått bostäder i Markaryds kommun, Småland. 

Enligt källor har den syriske mannen dagligen varit uppe på socialkontoret i Nacka för att boende skulle ordnas i Markaryds kommun, där mannen ska ha släktingar. Detta efter att ha förstått att Nacka kommun inte tänker låta dem bo kvar. Nu har familjen fått två lägenheter i det lilla samhället Strömsnäsbruk med drygt 2 000 invånare. Den tredje frun är fortfarande skriven i Nacka. Sannolikt är en tredje bostad på väg.

– Nackamoderaterna har fått kalla fötter i valrörelsen och ser till att bli av med problemet, säger ombudsmannen Mikael Strandman (SD).

Myndigheterna ser ut att återigen ha tillmötesgått mannens krav på att varje fru ska ha en närliggande bostad.

– De har gått helt efter hans behov och ordnar tre boenden till hans tre fruar så att han kan alternera mellan dem och kunna behålla den livsstilen.

Återigen underlättar man alltså till en familjebildning som inte är tillåten i Sverige.

– Myndigheterna ändrar sig inte, de tycker det ska vara så här. De vill möjliggöra att han kan leva som han gjort hittills, säger Mikael Strandman.

Världsnyhet
Det var i september förra året som det avslöjades att en syrisk man, då 57 år, fått tre bostadsrätter till sina tre fruar och 16 barn i ett attraktivt område i Nacka för 14 miljoner kronor. Det väckte stor uppmärksamhet även internationellt hur Sverige hanterar migranter som utövar polygami, samt de stora summorna skattemedel som är inblandade. Att Nacka kommun köpte in tre bostadsrätter för sammanlagt 14 miljoner kronor sticker i ögonen och dessutom går bostadspriserna upp när kommuner budar mot sina egna invånare.

Även om bostäder som köpts in formellt ägs av kommunen, brukar nyanländas boendena i praktiken bli permanenta. De skattefria bidragen till familjen kan enligt beräkningar uppgå till en miljon kronor om året.

Emot anvisningslag
Kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Mats Gerdau (M) försvarade då kommunens beslut att köpa in bostadsrätterna, men sa att han egentligen är emot den tvingande anvisningslagen.

Men eftersom Nacka kommun är en av de kommuner som nu står på sig och hävdar att deras ansvar för nyanländas boende upphör efter de två etableringsåren, blir nu polygamifamiljen Markaryds kommuns ansvar.

Mats Gerdau säger till Samtiden att lagen är entydig och att det aldrig varit frågan om permanenta bostäder utan övergångsbostäder.

– I Nacka liksom hela Storstockholm är det akut bostadsbrist, säger han och tillägger att han har hört av grannar att syriern med de tre fruarna har flyttat från Nacka.

Äger inga bostäder
Kommunalrådet i Markaryd, Bengt Germundsson (KD) säger till Samtiden att han ingenting vet om huruvida polygamifamiljen flyttat till kommunen eller inte.

– Kommunen varken äger eller hyr ut några bostäder till nyanlända. Vi har noll anvisningar, både i år och förra året. I så fall har de ordnat sitt boende på egen hand.

Samtiden ringer åter upp kommunalrådet efter att ha fått bekräftat de nya adresserna, men har ännu inte nått honom.

Samtiden har tidigare skrivit härhär och här om månggiftesskandalen.