Sverigedemokraterna yrkar i riksdagen att regeringens förslag om gymnasieamnesti ska återförvisas till utskottsbehandling. För att det ska ske krävs att minst en tredjedel av de röstande ansluter till ett sådant yrkande. Det betyder att Moderaterna kan stoppa förslaget genom att rösta för återförvisning.

I ett pressmeddelande skriver Sverigedemokraterna att partiet begär att ärendet skicka tillbaka till utskottsbehandling. Det gäller regeringens förslag om nya möjlighet till uppehållstillstånd för 9000 asylsökande som saknar skyddsbehov. Skälet är att inte minst Lagrådet riktat hård kritik mot lagtexten och att Konstitutionsutskottet behöver granska förslaget.

Enligt riksdagens regelverk räcker det med stöd från Moderaterna för att vinna gehör för ett sådant yrkande, konstateras det i pressmeddelandet.

På så sätt får utskottet en möjlighet att bereda ärendet på nytt, konstaterar SD.

– Till detta kommer att det inte ens är säkert att regeringen får lägga fram förslaget på detta sätt, eftersom det finns tydliga regler gällande hur ett extra ändringsförslag i budgetar får presenteras. Vi har därför krävt att KU ser över hela ärendets beredning, och ser det som självklart att begära en återförvisning för ytterligare beredning innan beslutet fattas, säger Paula Bieler, SD:s migrationspolitiska talesperson.