SJUKVÅRDEN. Trots att Sverige har en vårdgaranti som säger att man är berättigad till en operation inom 90 dagar får mer än vart fjärde patient vänta längre. Konsekvenserna blir att många inte får vård i tid vilket leder till att patienters tillstånd förvärras eller att man i värsta fall dör under väntetiden. Värst drabbat är norra Sverige där flera av landstingen dras med långa väntetider något som konstateras i färska siffror.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sammanställt siffrorna från siste mars i år. Då väntade 124 000 patienter på en operation runtom i Sverige. Av dem hade 33 000 eller 27 procent fått vänta mer än 90 dagar vilket är gränsen för vad vårdgarantin utlovar. Detta är en ökning i jämförelse med siffrorna från årsskiftet respektive siste mars förra året.

De ökande vårdköerna innebär att människor riskerar att deras åkommor förvärras eller att man i vissa fall dör som en konsekvens av att man får vänta för länge på en operation. Cancerpatienter är en grupp som är särskilt utsatta då cancern riskerar att sprida sig om man inte opereras i tid.

Värst situation i Norrland
I Sveriges norra landsände är situationen värst, där har man nu några av landets längsta vårdköer. Exempelvis sticker Västerbotten ut som exempel, där har hela 42 procent av patienterna fått vänta längre än 90 dagar på en operation. Övriga delar av vårdgarantin fungerar bättre men dras fortfarande med köer.

Vårdgarantin uppfylls i hög utsträckning när det kommer till att få telefonkontakt samma dag samt när det gäller att få besöka primärvården inom en vecka. Däremot är det fortfarande många som inte får besöka specialistvården inom 90 dagar. Hela 50 000 patienter berörs.

Personal saknas
Runt om i landet skriker man efter personal för att kunna lösa utmaningarna man står inför. Man pekar på avsaknaden av personal som den stora anledningen till att vårdköerna har kunnat växa sig långa. Framförallt är det sjuksköterskor som saknas.

– Det är dels vårdplatser att vårdas på efter operationen, och sedan är det bristen på personal på operationsavdelningarna. Operationssköterskor är ju en extrem bristvara, säger Sven Oredsson, läkare och medicinsk rådgivare åt Region Skåne.

Människor dör i väntan på vård
Vårdförbundet slår larm om att 40 000 sjuksköterskor har lämnat landstingen som en följd av dåliga löner och arbetsvillkor. Ska man kunna få bukt med vårdkrisen måste man kunna locka tillbaka de som har valt att lämna yrket. Lösningen måste vara att erbjuda bättre arbetstider, bättre arbetsförhållanden och en högre lön menar förbundet på och frågan är akut.

– I dag dör patienter för att det saknas specialistsjuksköterskor, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet. Hon tillägger: Du får inte ens en diagnos för att det saknas biomedicinska analytiker. När du väl får det dröjer operationen för att det saknas operationssjuksköterskor. Vi tillåter att du dör i väntan på vård i Sverige.