ISLAM. En ilsken insändare i Sala Allehanda vill veta veta varför Möklinta kyrkskola låter skolans lokaler nyttjas som moské. Eleverna fick vänta i tio minuter medan fyra män bad färdigt, enligt privatpersonen. – Fake news, säger kommunalrådet Carola Gunnarsson (C).

En privatperson skriver i en insändare:

”Som skattebetalare tillika potentiell väljare vill jag veta vilka partier i Sala som har godkänt och fattat beslut om att skolans lokaler, på lektionstid, får nyttjas av allmänheten som moské? Onsdagen den 28/3 i Möklinta kyrkskola blev två elever utvisade, av sin lärare, från sitt klassrum. Orsaken var att klassrummet redan var upplåten som moské för fyra män.

Ytterligare ett rum, på skolan, var upplåten som moské åt en kvinna. Eleverna var på plats på utsatt lektionstid men fick vänta ytterligare 10 minuter, innan lektionen kunde upptas. När männen avslutat sin bön bad läraren om ursäkt till männen, för att eleverna ”stört” deras bönestund.

Får det enligt Skollagen förekomma religiösa inslag likt dessa i skolan och på lektionstid? Till vad, får det enligt Skollagen, tas av elevernas lektionstid till för verksamhet? Har bygglov ändrats för Möklinta kyrkskola det vill säga att den nu är en moské? Vilka fler skolor i kommunen, är nu även moskéer? Sedan när får obehöriga vistas i skolans lokaler på lektionstid?”

Fake news
Kommunalrådet Carola Gunnarsson (C) i Sala säger till Samtiden att hon har hört ryktet.

– Det är “fake news”. Det är muslimska personer på skolan som vi har anställt som har fått tilldelat sig ett rum på skolan för att be på sin rast.

De finns i ett rum och så var det en musiklärare som utan att ha anmält det innan ville dela på sin klass. Barnen fick vänta någon minut, enligt kommunalrådet.

Inga hinder
Att folk retar sig på det har hon ingen förståelse för.

– Jag ser inga hinder för att de på sin rast använder skolan för att be. Om det finns någon bekännande kristen som vill göra samma sak ser jag inga problem med det heller, säger hon.

Kanslichef
Det är kanslichef Benny Wetterberg som har rett ut vad som har hänt.

– Jag har pratat med rektot och en lärare där. Läraren hade delat på gruppen. Normalt sett hade det här rummet varit tomt. Musikläraren gick in och barnen fick vänta någon minut eller två tills personen som bad var kvar.

Enligt insändaren var det fyra män? 

– Det är inte den bild vi har fått. Det är en person som praktiserar, som fått en placering från arbetsmarknadenheten, som har fått tillåtelse att använda ett rum för att be.

Tidigare var det kopieringsrummet som användes som bönerum, men nu behövs det rummet till annat, berättar Benny Wetterberg.

– Självklart ska undervisningen gå först. Detta var en engångsföreteelse att barnen fick vänta någon minut. Och det är inte förbjudet att be på skolan.