MIGRATIONSPOLITIK. Det försätter vara kaosartat i det svenska migrationssystemet. Samtiden har tidigare kunnat rapportera hur utländska regimanhängare har infiltrerat det svenska tolkningsväsendet. Nu kommer rapporter om att 80 procent av tolkarna som Migrationsverket använde förra året inte var auktoriserade samtidigt som tidigare dömda har fått agera biträden.

Trots regeringens tidigare deklaration om att Sveriges migrationsnivå ska ligga på Europas lägstanivå fortsätter flyktingströmmen till Sverige. Förra året fick 135 529 personer tillstånd att bosätta sig i Sverige enligt Migrationsverkets egna siffror. Som en konsekvens förblir trycket hårt på myndigheten och det svenska migrationssystemet. Vilket har resulterat i diverse nödlösningar vars brister nu blir allt tydligare.

Det har kommit till kännedom att flertalet brottsdömda har anlitats av Migrationsverket för att agera biträden åt myndigheten. Det rör sig bland annat om människor som är dömda för grov ekonomisk brottslighet, sexuellt ofredande och våldsbrott. Migrationsverket själva säger att de inte vill ha denna typen av människor i verksamheten men att de saknar möjligheter att utföra bättre kontroller. Detta efter att Justitieombudsmannen kritiserar verket för att föra en lista över personer som inte var lämpliga att anställa.

– Jag skulle ju gärna se att vi fick den här möjligheten just det här att kunna registrera kvalitet och kompetens för att kunna sprida informationen om olämpliga biträden till Migrationsverkets handläggare säger Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef på Migrationsverket.

Saknar behörighet
Tidigare har det rapporterats om att tolkningsväsendet har gett utländska regimanhängare en öppning för att propagera och bedriva kartläggning av motståndare. Nu släpps siffror som visar på att 80 procent av tolkarna Migrationsverket har använt sig av saknar behörighet. Detta resulterar i bristande rättssäkerhet och man har dålig koll på ifall tolkarna klarar sin arbetsuppgift.

Bland annat finns det fall där stora delar av protokoll har saknats och där många av orden har bytts ut till något helt annat. Anledningen är att tolkarna inte behärskar språket de skall översätta eller att de av helt andra motiv har valt att inte översätta det som har sagts korrekt.

Gymnasiestudier
Trots de stora problemen i migrationssystemet har regeringen nu valt att gå vidare med den lagstiftning som beräknas ge 9 000 personer en ny möjlighet att få uppehållstillstånd om man söker in till studier på gymnasial nivå. När Lagrådet behandlade förslaget gav man något av den hårdaste kritiken man kan ge med motiveringen ” gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”. Propositionen förväntas hamna på riksdagens bord inom kort och kommer stödjas av regeringen samt Vänsterpartiet. Tungan på vågen blir Centerpartiet som inte har aviserat hur man kommer rösta men som ligger nära regeringen i frågan.