Länder som hindrat massinvandring upplever nu allt lägre arbetslöshet, medan Sverige sjunker som en sten i listan över länder med låg arbetslöshet.

Svensk ekonomi är god, konstaterar regeringen i sin vårbudget. Men underliggande och långsiktiga trender är inte lika positiva. Exempelvis kommer Sverige allt längre bort från Stefan Löfvens viktigaste löfte när han blev statsminister: att vi skulle få Europas lägsta arbetslöshet.

Utvecklingen går i rakt motsatt riktning. Sverige faller i listan över länder med lägst arbetslöshet.

Statistik från Eurostat om europeisk arbetslöshet i september 2014, då Löfvens regering tillträdde, och nu i januari 2018, visar förödande fakta för S-MP-regeringen.

2014 låg Sverige på 12:e plats i listan över lägst arbetslöshet, med 7,8 procents arbetslöshet i åldern 15-74 år. Även om arbetslösheten minskat till 6,5 procent har Sverige fallit tillbaka till 17:e plats av 28 länder i Europa.

Samtidigt kan konstateras att länder som får utstå mycket hård kritik för att man inte följer Bryssels diktat om exempelvis migration, vinner placeringar genom än lägre arbetslöshet. Ungern som nyss omvalde Viktor Orbán har gått från plats 10 till 4:e plats i Europa. Polens konservativa regering kan glädjas åt att gå från 13:e plats till 7:e.

Bäst i Europa är Tjeckien som nyligen valde om sin EU- och invandringskritiske president Zeman, vilket var en stor besvikelse i Bryssel. Landet går från 4:e till 1:a plats med en arbetslöshet på 2,4 procent.

Dagens Industri, som ställt samman den statistiska jämförelsen, har av källor inom svenska regeringskansliet förstått att jobbmålet inte varit särskilt vägledande för regeringens politik. Dels har arbetsmarknadspolitiska insatser, som traineejobb, varit fiaskon samtidigt som talet om ”enklare jobb” med lägre kostnader för att anställa varit svårt att realisera i verkligheten.

Men främst har ju målet om lägre arbetslöshet kommit i skuggan av extremt stor invandring. Politiker har sprungit på järnsvägsperronger och serverat kaffe och delat ut gosedjur till hundratusentals asylsökande, sedan varit fokuserade på att tvinga kommuner att ordna boende åt nyanlända och andra effekter av en okontrollerad invandring. Och självfallet hamnar dessa människor så småningom i arbetslöshetsstatistiken, eftersom de flesta inte kan språket och har låg utbildning.

Man kan säga att svenska politiker, för att tala fotbollsspråk, tappat fokus på bollen.

I länder som Polen och Ungern har man istället begränsat invandringen och därmed kunnat koncentrera sig på det egna landets medborgare och deras möjligheter att få arbete. Det som är folkvaldas främsta uppgifter i en demokratisk nation.

Här finns en förklaring till varför politiker i östliga EU-länder blir omvalda och behåller folkets förtroende, medan politiker i västländer alltmer förlorar förtroende hos folket.

Vad politiker gör har effekt, både på statistiken och väljarkårens förtroende. Svårare än så är det inte.

*

Läs mer: Dagens Industri i Statsministerns stora jobbflopp.