När väljarna får frågan vilken som är valets viktigaste fråga, svarar allt fler att invandringen är viktigast. Det visar ny mätning från Demoskop.

Sverigedemokraterna är det parti som väljarna tycker har bäst politik när det gäller invandringen och att frågan nu rankas som allra viktigast gynnar partiet, menar Demoskops chef Anders Lindholm.

– Det parti som har sakägarskapet gynnas naturligtvis när frågan kommer mer i fokus. Så är det tveklöst, säger han till Expressen.

Jämfört med tidigare mätning har invandringen gått från att vara näst viktigast till att bli allra viktigast och därmed bytt plats med sjukvården, som nu anses näst viktigast. På tredje plats kommer lag och ordning.

Samtidigt påpekar Demoskop att omvärldshändelser snabbt kan skaka om och förändra agendan för väljarkåren. Frågor som traditionellt sett ligger högt är ekonomin och jobben. Nu ligger de lågt, men om något händer som får ekonomin i gungning kan dessa frågor hamna högre upp.

Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof anser det glädjande att väljarna rangordnar de politiska ämnena på detta sätt.

– Vi har hela tiden försökt påpeka att invandringen inte är någon isolerad företeelse. Har man ett stort inflöde av människor, vilket vi har haft under ett par år, det är klart att det påverkar till exempel sjukvården, lag och ordning eller tillgång till bostäder, säger Richard Jomshof.
.