SKOLAN. Utvecklingen och integrationen går åt fel håll. Nu larmar skolpersonal i Tynnered i Göteborg om att hederskulturen ökar bland yngre skolbarn.

Barn vaktar på varandra och skvallrar till familj och släkt, enligt personal inom skol- och fritidsverksamheten i Tynnered. Man har skapat ett nytt namn för det ökande fenomenet: Vardagsheder.

– Det är sju-åtta åringar som vidhåller normer hemifrån och trots att vi pratar med både barn och föräldrar gång på gång så når vi inte fram. Det är kulturer som funnits bland de större barnen tidigare, men nu handlar det om små barn, berättar Helena Kollberg, rektor på Vättnedalsskolan.

Inskränkningar i vardagen
Hederskulturen som nu syns lägre ner i åldrarna innebär inskränkningar i vardagen för barnen. Det handlar om kollektiva normer som går före skolans och samhällets regler.  

– Det kan handla om barn som vaktar på varandra, som kollar att de till exempel äter rätt saker och leker med rätt kompisar. Vissa som inte får visa sig nakna i duschrummet, där ligger föräldrar på och säger till oss att vi måste ordna så de inte syns nakna. Det har funnits tidigare bland eleverna först när de närmar sig tonåren, berättar Kollberg.

Hämtar kusin
Även hot och våld har förekommit, som bråk mellan elever där familj och släktingar själva ska ta hand om saken. Rektorn berättar att vid konflikter mellan barn vill de lösa problemen själva. Då ”hämtar man en kusin eller storebror som går in och klappar till eleven”. Sedan används incidenten som hot vid nästa konflikt.

De svenska reglerna gäller inte.

– Barnen anser att det är ”rätt”, trots att vi gång på gång säger att det är skolans sak att utreda och ta tag i.
Rektorn påpekar att det bara gäller ett fåtal elever på skolan  men att risken finns att det sprids och kan leda till brott när de blir äldre och att man vill lära sig hantera detta på ett bra sätt.  

Utbildning, samtal och värdegrund
Sociala resursförvaltningen planerar nu särskilda insatser för att stärka personal på både skola och fritidsverksamhet. Det handlar om utbildning och samtal, där personal ska få fördjupning och kompetens om problematiken.

– Det handlar om att bygga en värdegrund som bygger på goda relationer och en social mobilisering för att personal ska kunna möta föräldrar på bästa sätt, säger Katarina Idegård, samordnaren mot hedersförtryck.