VALET. Sociala medier med Facebook i spetsen har kommit att bli en viktig del av svenskars liv och konkurrensen är hård bland partierna om väljarnas intresse. Sverigedemokraterna har länge innehaft en ledande roll gentemot de övriga partierna när det kommer till att engagera sina följare. En plats man fortsätter ha, enligt en ny undersökning.

Facebooks genomslag tillsammans med sociala medier som Twitter och Instagram har lett till att partierna kan vara närvarande i människors liv på ett helt nytt sätt. Nu kan man nå väljarna direkt med sina budskap utan att behöva gå genom traditionella medier som tidigare har verkat som ett filter. Detta leder till ökat inflytande och möjligheter för partierna. Något som vissa har varit bättre på att utnyttja än andra.

– Facebooks och andra sociala mediers betydelse i valet är både svår och enkel. Självklart kommer sociala medier att spela en betydligt större roll i detta val. Men det är svårt att med bestämdhet ha en tydlig bild av hur viktiga de blir, säger Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

SD starka på Facebook
En undersökning som nu släppts visar att Sverigedemokraterna via sitt nationella Facebookkonto lyckats få nästan hälften av den 85 849 interaktionerna under mätperioden. Det vill säga gillningar, delningar, kommentarer med mera. En bra bit efter kommer Socialdemokraterna med 19 812 interaktioner och på en avlägsen tredjeplats, Moderaterna som fick ihop 7 065 interaktioner.

Gäller att känna sina väljare
Enligt Tommy Möller är det viktigt att lära känna sina väljare och förstå vad det är som engagerar dem för att få ett starkt genomslag på sociala medier. Budskapen måste vara intressanta för den grupp som följer en för att få fart annars blir det färre som ser inläggen.

– För SD:s framgångar det senaste decenniet är internet i sig en avgörande faktor, en möjlighet att runda de etablerade medierna och få ut sin berättelse utan filtrering, och enligt deras uppfattning utan förvanskning, säger Möller.

”en tid då vi inte fått annonsera i vissa tidningar”
I en tidigare intervju kommenterade Sverigedemokraternas kommunikationschef Joakim Wallerstein partiets framgångar i sociala medier såhär:

– Sociala medier har ju varit en huvudkanal för oss länge. Det har funnits en tid när vi inte haft pengar och en tid då vi inte fått annonsera i vissa tidningar till exempel och då har sociala medier varit viktiga för oss. Vi kan svara direkt och vi kan få återkoppling direkt, säger SD:s kommunikationschef Joakim Wallerstein.