GYMNASIEAMNESTIN. Under gårdagen la regeringen fram sitt djupt kritiserade förslag att 9 000 ensamkommande ska få stanna och gå gymnasiet, trots avsaknad av asylskäl. En rad argument förs fram av kritiker, bland annat att mansöverskottet förvärras.

Propositionen är nu framlagd. Tidsbegränsat uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet ska ges till 9 000 män från företrädesvis Afghanistan som inte har skyddsskäl, med ambitionen att tillstånden permanentas. Att ”studera på gymnasiet” kan innebära särvux-nivå, sammanhållen yrkesutbildning eller deltidsstudier, ja till och med bara ”avsikt” att studera. Detta även om utlänningen inte kunnat nå upp till kravet på att göra sin identitet sannolik.

Kritiken från tunga remissinstanser har varit massiv, som Lagrådets svidande ”Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”,  samt det orimliga i att se ”utdragna handläggningstider” som skäl för uppehållstillstånd.

Sverigedemokraternas Paula Bieler kommenterar: ”Och där kom den, amnestin för ”ensamkommande”, förklädd till en budgetmotion”.

SD är inte ensamma om kritiken. Det allvarliga mansöverskottet som förvärras är bara ett av alla argument mot gymnasielagen. Ledarskribenten på GP Jenny Sonesson kritiserade i en debatt i SR att Sverige redan har ett mansöverskott som liknar Kinas, vilket avlidne forskaren Hans Roslund lyft fram.

Svaret från Maria Ferm, MIljöpartiets migationspolitiske talespersonen är:

– Om man verkligen vill göra något för att justera könsobalansen i framtiden tycker jag att det absolut bästa är att återinföra full rätt till familjeåterförening, så att fler personer som är mer utsatta, som kvinnor och barn, har möjlighet att komma till Sverige. Och det är en linje som vi också driver. Men idag ser det inte ut så och det ska inte de här unga drabbas av.

Abnorma antalet unga män
Även forskaren Valerie M Hudson konstaterade  2016 att det ”abnorma antalet unga män är ett problem för Sverige” samt att ett överskott av män tenderar att utveckla fler våldsbrott, egendomsbrott och brott riktade mot kvinnor. Hon pekar på att unga vuxna män utför fler brott än någon annan kategori i samhället, och att marginaliserade män känner ett än större utanförskap när det dessutom råder ett underskott av kvinnor i deras åldersgrupp.

”Kriminella gäng är en naturlig följd” och ”grupptrakasserier och ofredanden av kvinnor är fler exempel på asocialt beteende hos dessa gäng”, framför Hudson vidare. ”Under sådana omständigheter blir kvinnors möjlighet att röra sig fritt på offentliga platser avsevärt svårare, vilket massövergreppen på kvinnor i Köln under nyårsaftonen och festivalen We are Sthlm 2015 påminner oss om.”

Våldtäkter ökat
Hur stort samband det ökade sexuella våldet mot kvinnor i Sverige som har med migrationen har ännu inte forskats på, men starka indikationer finns i redan befintliga studier.

Anmälda våldtäkter har ökat med 41 procent över en tioårsperiod, enligt BRÅ, samtidigt har Sverige tagit emot unga ensamkommande män i en historisk omfattning under en tioårsperiod, med en topp 2015. Bara 2015 kom 35 000 män/unga, utöver alla andra asylsökande, varav majoriteten också var män.

Kommuner som tagit emot stora mängder ensamkommande har ofta även fått svåra problem med droghandel, drogmissbruk utöver sexbrott. Uppsala och Hörby är två exempel.

Kostnaderna
Kostnaderna är skyhöga för gruppen. Minst 700 000 kronor per person och år är en vanlig beräkning som uppges. Regeringen la i veckan fram vårbudgeten där den enskilt största kostnaden var 4,9 miljarder kronor som ”satsas” på att reglera en skuld till kommunerna. Alltså kostnader som man redan har förbrukat på ensamkommande.

Om gymnasielagen går igenom kommer det att kosta skattebetalarna 2,9 miljarder kronor på tre år.

Fattigpensionärer
Samtidigt visar rapporter att svenska pensionärer är fattigast i Norden och att många fattigpensionärer tvingas leva på gatan. I vårbudgeten satsas bara några hundra miljoner kronor på äldre liksom på polisen, jämfört med miljardrullningen till denna grupp utländska män.

Men för regeringen verkar inget pris vara för högt för att driva igenom detta. Nu återstår att se hur Centerpartiet röstar, som det hänger på. Centerpartiet vill ännu inte ge besked om hur man kommer rösta i riksdagen, men partiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson är positiv till det nya förslaget. Hur detta splittrar alliansen, där de övriga partierna tagit ställning mot lagen, återstår att se.