SÄKERHETSHOT. Fortsatt hot mot Sveriges inre säkerhet föreligger. Regeringen vill därför förlänga gränskontrollerna. Men gränspolisen i Skåne klarar inte regeringens uppdrag, hävdar man.

I början av maj kommer regeringen att fatta beslut om ytterligare en sex månaders förlängning av gränskontrollerna mot Tyskland och Danmark. EU-kommissionen ska nu granska Sveriges önskan. Regeringen hänvisar till den inre säkerheten.

– Vi ser ju ett fortsatt hot när det gäller inre säkerhet och ett behov av att kontrollera resandeströmmarna in till Sverige, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Mellan 150 och 200 personer i veckan stoppas av den svenska gränskontrollen.

– Under de här åren har vi sett ett stort antal terrordåd i Europa och vi har också själva drabbats.

Inte kapacitet
Men gränspolisen i Skåne anser inte att det finns kapacitet för att klara förlängningen av gränskontroller som regeringen nu föreslår.

– Vi klarar inte att göra det som regeringen vill att vi ska göra, säger Michael Mattsson, chef för gränspolisen.

Antalet inre utlänningskontroller och arbetskontroller har minskat, samtidigt har polisen trappat ner sökandet efter personer som uppehåller sig olagligt i Sverige.

Personer friges
Den stora bristen på förvarsplatser leder även till att allt fler utvisningshotade personer gömmer sig för polisen. Varje dag friges människor som saknar rätt att vistas i Sverige och egentligen ska flygas hem.

– Vi har aldrig tidigare haft så många personer frihetsberövade som nu, säger Michael Mattsson

Runt om i landet sitter drygt 350 utländska personer inspärrade i väntan på att utvisas.