BOSTADSPOLITIK. Problemen för den svenska bostadsmarknaden fortsätter. I storstäderna är trycket fortfarande högt och köerna för att få tag på en lägenhet förblir rekordlånga. Samtidigt oroar sig branschorganisationer för att högkonjunkturen i byggsektorn är över och att antalet nybyggda bostäder kommer minska kraftigt de kommande åren.

Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier går nu ut med att man förväntar sig att antalet nybyggda flerfamiljshus kommer minska med 30 procent under den kommande 2-årsperioden. Man menar på att vi nådde en topp på 65 000 färdigställda bostäder förra året och en minskning är att vänta till en följd av skärpta amorteringskrav, prisfall och ändrade regler för ränteavdrag på skatten lyfts fram som några anledningar bakom minskningen.

– Allt detta innebär att människor som behöver ha en bostad inte kommer att få tag på en bostad. Det innebär också att jobb och tillväxt hotas framöver, kommenterar Catharina Elmsäter-Svärd vd för Sveriges Byggindustrier.

Fortsatt brist på bostäder i storstäderna
Samtidigt som minskningen förväntas ske kommer rapporter om att efterfrågan på bostäder i landets storstäder förblir högt. I Göteborg har kötiderna ökat med 100 procent sedan 2013. Man förväntas nu i genomsnitt behöva vänta 2020 dagar för att få en hyreslägenhet via Boplats Göteborg. Det innebär att man i genomsnitt behöver vänta mer än 6 år för att få tag på en lägenhet.

– Det byggs ju mycket i Göteborg, men det kommer nog inte ändra så mycket när det är så många som hela tiden står i kö. Man skulle kunna höja avgiften för att minska kön, men det är inget som är aktuellt eller realististiskt säger Mats Ekblad, strategisk kommunikatör vid Boplats Göteborg.

Unga får det svårt att komma in på bostadsmarknaden
Konsekvenserna av de skenande kötiderna är att andrahandsuthyrningar och dyra hyreslägenheter blir vanligare. Något som slår hårt mot utsatta grupper och då inte minst unga. Ungas möjligheter till arbete eller utbildning riskerar att påverkas negativt när de inte kan flytta hemifrån.

– Det finns inte så många möjligheter för de som är unga i dag, att få lägenheter. Alla vet hur bostadssituationen ser ut och jag kan inte se att kötiderna kommer att minska den närmsta tiden fortsätter Ekblad.

Svårt att sälja bostadsrätter i Stockholm
Samtidigt på andra sidan Sverige, i huvudstaden med omnejd får byggbolagen allt svårare att sälja nyproducerade bostadsrätter. Under lång tid har priserna på bostadsrätter skenat understött av givmilda skatteregler, en högkonjunktur och låga krav på amorteringar. Nu när regelverket skärps och nya amorteringsregler införs för att minska hushållens överbelåning är färre intresserade av riskerna att köpa nyproducerat. Byggbolagen ser nu över nya sätt att locka kunder och flera av dem har tvingats konvertera bostadsrätter till hyresrätter i väntan på bättre tider.