All redaktionell text i Dagens Nyheter granskas nu av en så kallad genusrobot som varje månad meddelar journalisterna hur duktiga de varit i att nämna kvinnor lika ofta som män.

Det är via Twitter Dagens Nyheter meddelar att man nu underställt sina journalister en genusrobot som håller koll på hur många gånger de nämner män och kvinnor i sina redaktionella texter.

Varje månad får medarbetarna i tidningen mejl från genusroboten om utfallet.

”Viktigt för att öka medvetenheten på individnivå”, skriver Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef i DN på Twitter.

Han är också självkritisk till det egna utfallet där män nämnts fler gånger än kvinnor.

”Och ja, mitt resultat är förstås alldeles för dåligt. Lovar skärpa mig: sätter ett personligt mål på 50-50″, skriver han.

Kommentarerna på Twitter börjar strömma in. En lyder: ”Jag orkar inte. Tänk att få allt man producerar analyserat av en ”genusrobot”. Vilken drömtillvaro.”