Nu finns en studie om varifrån SD:s väljare kom ifrån. Svenska valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet har presenterat nya data om riksdagsvalen 2006, 2010 och 2014.

Studien visar att vid valet 2006, kom flest väljare till Sverigedemokraterna från Socialdemokraterna, tidigare soffliggare/blankröstare och förstagångsväljare.

Vid valet 2010 då Sverigedemokraterna fördubblades och kom in i riksdagen, kom flest väljare från Socialdemokraterna, tätt följt av förstagångsväljare och tredje största källa var tidigare soffliggare.

I förra valet, 2014, ändrades det så att de flesta väljarna, med stor marginal, kom från Moderaterna. Ändå var tillströmningen från Socialdemokraterna fortsatt stor, liksom från förstagångsväljarna.

Sett över alla tre valen ser väljarflödet till Sverigedemokraterna ut så här.

1. Moderaterna: +181.000 väljare
2. Socialdemokraterna: +139.000 väljare
3. Soffliggare: +79.000 väljare
4. Förstagångsväljare: +62.000 väljare
5. Folkpartiet: +47.000 väljare
6. Centerpartiet: +42.000 väljare
7. Kristdemokraterna: +27.000 väljare

Detta förklarar varifrån cirka 600.000 väljare kommer, men SD fick över 800.000 väljare i riksdagsvalet 2014. 76.000 av mellanskillnaden kan förklaras med dem som röstade på SD redan i valet 2002, resten härrör från blankröstare, V, MP och – något förvånande – 12.000 väljare från Feministiskt initiativ.

På sitt vetenskapliga språk förklaras man metodiken: ”Skattningarna för antalet väljare är beräknade med hjälp av data från Valundersökningarnas så kallade rullande tvåvalspaneler där samma väljare återintervjuats vid två efter varandra följande val. Även om talen är omräknade till tusentals väljare, så det handlar fortfarande om urvalsskattningar med felmarginaler.

.